Meklētājs

Meklēts pēc: Svētdienskolu apvienība

Draudzes tiekas Viesītē

10.04.2018 / LBDS ziņas

Ideja organizēt Vidusdaugavas reģionālo sanāksmi radās, uzzinot, ka šogad LBDS Reģionālā tikšanās nav plānota. Mēs, Viesītes draudze, jutām nepieciešamību veicināt sadraudzību mūsu reģionā.

LBDS Reģionālās tikšanās 2015

13.03.2015 / LBDS ziņas

LBDS bīskaps Pēteris Sproģis un Padome aicina draudžu garīdzniekus, draudžu priekšniekus, nozaru, kalpošanu vadītājus un pārstāvjus, kā arī ikvienu interesentu piedalīties LBDS Reģionālajās tikšanās reizē Liepājā.

Vasara bērniem Nozaru resursi draudzēm
Mazo grupu materiāli LBDS resursi
Svētdienskolas kalpošana attālināti Nozaru resursi draudzēm
VBS programma "MĀJAS" Nozaru resursi draudzēm
23. psalms bērniem Nozaru resursi draudzēm
Plakāts Nr.3 Nozaru resursi draudzēm
Plakāts Nr.2 Nozaru resursi draudzēm
Plakāts Nr.1 Nozaru resursi draudzēm
Uzlīmju komplekts Nozaru resursi draudzēm