Plakāts Nr.2

19.01.2015

Plakāts (A2) – pieejams Svētdienskolu apvienībā