Garīdznieku brālība

Garīdznieku Brālība (GB) ir LBDS kalpošanas nozare, kas aptver visus LBDS sludinātājus un mācītājus, kā arī BPI studentus.

GB vīzija: 
Mēs vēlamies iedrošināt visus garīdzniekus dzīvot kristocentrisku, misonālu un pavairoties spējīgu dzīvi un būt par labu paraugu draudzēs, kurās viņi kalpo.

GB uzdevumi ir:

  • Izskatīt jauno sludinātāju licencēšanas un esošo sludinātāju ordinēšanas jautājumus;
  • Organizēt ikgadējās garīdznieku konferences;
  • Stiprināt garīdznieku laulību, organizējot laulības stiprināšanas seminārus;
  • Veicināt garīdznieku tālāku izglītošanos;
  • Atbalstīt garīdzniekus finansiāli bērna piedzimšanas, kalpošanas vietas maiņas un citos gadījumos;
  • Palīdzēt risināt konfliktsituācijas, kurās iesaistīts garīdznieks;
  • Uzklausīt, iedrošināt un palīdzēt garīdzniekiem krīzes situācijās.

GB struktūra:
GB darbu vada kolēģija 7 cilvēku sastāvā, kura tiek pārvēlēta pēc 3 gadu darba perioda.

Kontakti

Edgars GodiņšBīskapa vietnieks, Garīdznieku brālības vadītājs+371 6762084, +371 26407403Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, Latvija

Saistītie jaunumi

Visi jaunumi →