Garīdznieku brālība

Garīdznieku Brālība (GB) ir LBDS kalpošanas nozare, kas aptver visus LBDS sludinātājus un mācītājus, kā arī BPI studentus.

GB vīzija: 
Mēs vēlamies iedrošināt visus garīdzniekus dzīvot kristocentrisku, misonālu un pavairoties spējīgu dzīvi un būt par labu paraugu draudzēs, kurās viņi kalpo.

GB uzdevumi ir:

  • Izskatīt jauno sludinātāju licencēšanas un esošo sludinātāju ordinēšanas jautājumus;
  • Organizēt ikgadējās garīdznieku konferences;
  • Stiprināt garīdznieku laulību, organizējot laulības stiprināšanas seminārus;
  • Veicināt garīdznieku tālāku izglītošanos;
  • Atbalstīt garīdzniekus finansiāli bērna piedzimšanas, kalpošanas vietas maiņas un citos gadījumos;
  • Palīdzēt risināt konfliktsituācijas, kurās iesaistīts garīdznieks;
  • Uzklausīt, iedrošināt un palīdzēt garīdzniekiem krīzes situācijās.

GB struktūra:
GB darbu vada kolēģija 7 cilvēku sastāvā, kura tiek pārvēlēta pēc 3 gadu darba perioda.

Kontakti

Edgars GodiņšBīskapa vietnieks, Garīdznieku brālības vadītājs+371 6762084, +371 26407403Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, Latvija

Saistītie jaunumi

Visi jaunumi →

Vienotība nav vienādība

13.06.2017 / Garīdznieku brālība

BPI SĀC rīkoto apmācību “Vienotība nav vienādība” šī gada 29. aprīlī apmeklēja 15 draudžu padomes un kalpošanas vadītāju komandas, ieskaitot Kauņas baptistu draudzes padomi no Lietuvas. Kopā apmācībās piedalījās 85 dalībnieki.