Svētdienskolu apvienības Gadskārtējā pārskata konference "KATRS"

Ievietots: 26.11.2012 / Svētdienskolu apvienība

LBDS Svētdienskolu apvienība ielūdz KATRU svētdienskolotāju un bērnu kalpošanas darbinieku uz Gadskārtējo pārskata konferenci, kas notiks 2013. gada 12. janvārī 11:00-16:00, Āgenskalna baptistu dievnamā Rīgā, Mārupes ielā 14. Priecāsimies konferencē satikties arī ar draudžu mācītājiem.

„Kādu KATRS dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet..., lai visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu.” (1.Pēt. 4:10-11) Atsaucoties šim aicinājumam, kuru Dievs izteicis caur apustuli Pēteri, konferencē aplūkojamie jautājumi un plānotās iespējas būs šādas:

KATRA ATBILDĪBA 
Kopīgi aktualizēsim LBDS SA vīziju, mērķus un uzdevumus. Atskatīsimies uz iepriekšējā gadā veikto, kā arī apstiprināsim galvenos virzienus SA nākotnes redzējumā, kas saskaņoti ar kopīgo LBDS vīziju un tika prezentēti 2012. gada 3. oktobrī LBDS vadības un nozaru darba sanāksmē. Apstiprināsim SA jauno Nolikumu. Apstiprināsim un svētīsim darbam jaunievēlēto LBDS Svētdienskolu apvienības vadītāju Esteri Rozi.

KATRA BALSS 
Vienosimies kopīgā Dieva slavēšanā dziesmās un sadraudzībā, ieskandinot 2013. gada 1. maija bērnu un jauniešu Dziesmu dienas 15 gadu jubilejas koncerta repertuāru. 

KATRA SIRDS 
Atvērsim savas sirdis Dieva Vārdam, mūzikai, aizlūgšanām un liecībām. 
Atjaunosim savu solījumu kalpot bērniem ar Kristus vēsti un darīt to Dieva žēlastībā un Viņa godam.

Būs siltas pusdienas un kafija. Dalības maksa, piesakoties līdz 2013. gada 5. janvārim, 2 Ls; pēc 5. janvāra 3Ls. Maksa par Nošu komplektu - 1 Ls.

Pieteikšanās - aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu, kas atrodama LBDS Svētdienskolu apvienības mājas lapāhttp://svetdienskola.jimdo.com, vai zvanot 26091697 vai 29759709, vai rakstot sa@lbds.lv

Gaidām pārstāvjus no KATRAS LBDS svētdienskolas!

Lai Dieva mīlestība, Jēzus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība ar KATRU no jums! Šodien un KATRU dienu!

Dieva svētības vēlot,
Svētdienskolu apvienības padome

← Citi raksti