Cilvēkresursi

Edgars Godiņš

Bīskapa vietnieks, Garīdznieku brālības priekšsēdētājs +371 6762084, +371 26407403

Estere Roze

Svētdienskolu apvienības vadītāja +371 29110770

Agnese Megne

Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja +371 29454540