Cilvēkresursi

Estere Roze

Svētdienskolu apvienības vadītāja +371 29110770

Agnese Megne

Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja +371 29454540