Cilvēkresursi

Estere Roze

Svētdienskolu apvienības vadītāja +371 29110770

Karīna Liepiņa

Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja +371 26106526