LBDS Kongress 2022

Ievietots: 30.05.2022 / LBDS ziņas

Pēc divu gadu pārtraukuma 21. maijā notika Latvijas Baptistu draudžu savienības Kongress, par kura devīzi šogad bija izvēlēti vārdi no Vecās derības Jozuas grāmatas “Es un mans nams – mēs kalposim Kungam!” Kongress noritēja Rīgas Mateja baznīcā, tas bija piepildīts ar atkalsatikšanās prieku, pateicībām, emocionāli saviļņojošām pielūgsmes dziesmām, spēcīgām un dziļām lūgšanām un vienotību. Aizvadītie ierobežojumu gadi nebija viegli ne lielām, ne mazām draudzēm, un tas šo Kongresu padarīja vēl jo vairāk īpašu.

Kongress sākās ar svētbrīdi, kuru vadīja Rīgas Āgenskalna draudzes mācītājs Edgars Mažis, uzsverot, ka šis ir dažādu izvēļu laiks un līdzīgi kā savulaik Izraēla tautai bija kārdinājums pielāgoties apkārtējo tautu reliģijām, likumiem un vērtībām, arī šobrīd mēs savā dzīvē esam elku ietekmēti, lai arī kas tas būtu – nauda, vara, sekss vai citas lietas – šīs izvēles mūsu dzīvē ir katru dienu.

Runājot par Jozua nelokāmajiem un skaidrajiem vārdiem, ka, neskatoties uz to, ko izvēlēsies citi, viņš un viņa nams kalpos Dievam, E. Mažis norādīja, ka ir vismaz trīs līmeņi, kā var domāt par to, kas ir mans nams. Vispirms tā ir ģimene, kas ir arī dzimta. Par draudzi var domāt kā par ģimeni un savu namu – dzīvo namu, proti, nevis no ķieģeļiem celtu, bet no dzīviem akmeņiem. Un visbeidzot Latvijas Baptistu draudžu savienība arī ir nams, kas kalpo Kungam. Jāpiebilst, ka ir svarīgi rast atbildi, kā jūtamies katrā no šiem namiem.

Tāpat mācītājs uzvēra, ka vārds ‘kalpot’ ir viens no visjaudīgākajiem, tomēr visvairāk nevietā lietotajiem vārdiem draudzē. “Es varu deklaratīvi teikt, ka es gribu kalpot tam Kungam, bet tas paliek kā skaists lozungs. Un es aizeju mājās un saprotu, ka es tam Kungam nekalpoju,” teica E. Mažis, tomēr savas uzrunas noslēgumā vērsa uzmanību, ka kopā ar Dievu, lai arī kas dzīvē notiek, cilvēks nepaliek tumsā, “Labā vēsts ir tā, ka Svētais Gars grib mūs atjaunot. Svētais Gars grib dot vairāk, nekā mēs līdz šim no viņa esam saņēmuši. Tāpēc lai šis teikums “Es un mans nams – mēs kalposim Kungam!” nav tikai apliecinājums, bet ir mana un tava lūgšana katru dienu, esot izvēļu priekšā, kad ir jāapliecina Kristus.”

Turpinājumā pirmās sēdes vadītājs, mācītājs Mārtiņš Anševics nolasīja Amerikas Latviešu baptistu apvienības sveicienu: “Mūsu sirds lūgšana ir, lai Dievs svētī Kongresa darba gaitu un katru vienu dalībnieku. Mūsu lūgšana ir, lai Dievs svētī LBDS bīskapu, Padomi un katru vienu LBDS draudzes locekli. Mēs kā ALBA regulāri par jums visiem aizlūdzam. Darbs, ko jūs darāt kā mūsu augšāmcēlušā Kunga liecinieki, ir ar mūžīgu vērtību. Tā to apliecina apustulis Pāvils, rakstīdams par augšāmcēlušos Kristu 1. Korintiešu vēstules 15. nodaļā, kur viņš saka: “Tad nu, mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā vienmēr, zinādami, ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs.””

Ikviens šī gada sākumā tika satricināts ar Krievijas bezprecedenta militāro agresiju un plaša mēroga iebrukumu Ukrainā. Daudzas draudzes no baptistu saimes iesaistījās dažādos atbalsta pasākumos. Vairāk informācijas par to, kas ir paveikts un par turpmākajiem plāniem, dalījās mācītājs, LBDS Ārmisijas un arī Ukrainas atbalsta kalpošanas vadītājs Pēteris Eisāns: “Pirmajā mēnesī mūsu galvenie uzdevumi bija palīdzēt cilvēkiem no Polijas un Ukrainas robežas nokļūt Latvijā, kā arī palīdzēt viņiem atrast naktsmājas.” Viņš norādīja, ka attālums, ko cilvēki ir nobraukuši norīkojumos uz robežām turp un atpakaļ, jau divas reizes pārsniedz zemes ekvatora garumu, kā arī uz Ukrainu ir aizvestas teju 80 tonnas humanitārās palīdzības kravas.

Iepriekš sagatavotajā video par sniegto atbalstu ukraiņiem bēgļu izmitināšanas koordinatore Sigita Dišlere informēja, ka šobrīd Latvijas baptistu draudzes, brāļi un māsas Kristū ir uzņēmuši vairāk nekā 500 cilvēku, un ir iespējas uzņemt vēl vairāk nekā 600. Jāpiebilst, ka joprojām ir iespējams pieteikt savas dzīvesvietas, un ikviens, kurš vēlas dot pajumti un palīdzēt no kara bēgošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, ir aicināts to darīt. Jo īpaši Rīgā dzīvojošie.

“Jūs esat bijuši ļoti dāsni. Jūs esat bijuši Kristus kājas, Kristus rokas un Kristus apskāviens tiem, kuri bēg no kara šausmām,” pateicības vārdus ikvienam veltīja P. Eisāns.

Par aktualitātēm bērnu un svētdienskolu darbā ar Kongresa dalībniekiem dalījās Estere Roze. Viņa uzsvēra, ka aizvadītie pāris gadi, protams, ir bijuši lielu izaicinājumu pilni, un izteica pateicību visiem svētdienskolu skolotājiem, kalpotājiem un draudzēm, kas meklēja un atrada dažādas iespējas, lai turpinātu kalpot bērniem. “Kas ir svarīgākais, ko iemācīt bērniem?” Estere Roze aicināja uz pārdomām un līdzdalīja kādu lielisku Svētdienskolu apvienības paveikto darbu – izdoto Ģimenes lūgšanu kalendāru. “Svētdienskolās šajā gadā esam vēlējušies akcentēt kaut ko, kas bērniem un ikvienam no mums ir pieejams neatkarīgi no tā, vai esam liela pūļa vidū vai pašizolācijā. Kaut ko tādu, ko nevar ierobežot un aizliegt neviena vara, neviens likums un nekādi apstākļi. Tā ir lūgšana.”

Kongresa turpinājumā Jaunatnes apvienības vadītājs Andrejs Goloborodko uzsvēra, ka viņaprāt, ir milzīga kļūda visu atbildību un cerības par jauno paaudzi uzlikt uz jauniešu vadītāju pleciem: “Mana pārliecība ir tāda, ka darbs ar jauniešiem ir visas mūsu paaudzes darbs. Katra nākamā paaudze piedzimst kā balta lapa, nezinot, kas ir rakstīts Kalna svētrunā un kādi ir baušļi. Tieši tāpat, kā mēs to reiz paši saņēmām, būdami baltas lapas, tas ikvienam ir jādod tālāk.” A. Goloborodko norādīja, ka, iespējams, kāds varētu teikt, ka nezina, kā jāstrādā ar jauniešiem, taču, ņemot vērā, cik atšķirīgi ir jaunieši dažādos reģionos un laikos, arī jauniešu vadītāji to nezina. Savā uzrunā viņš vairākkārtīgi teica: “Dievs nemeklē cilvēkus, kuriem ir visas pareizās atbildes. Dievs meklē cilvēkus, kuriem rūp nākamā paaudze.”

Ar iedvesmojošu uzrunu pie Kongresa dalībniekiem vērsās LBDS bīskaps Kaspars Šterns, vispirms arī atskatoties uz aizvadītajā gadā paveikto. Viņš darīja zināmu, ka 2021. gadā 31 draudzē ir svinētas 129 kristības. “Kādi no jums teiks, vai tiem skaitļiem ir nozīme?” bīskaps sacīja un turpināja, “tas jau nav tikai skaitlis, aiz šiem skaitļiem ir cilvēki un mūžība. Mums ir svarīgi, jo mēs ticam, ka katrs cilvēks un katra mūžība ir svarīga.”

K. Šterns uzsvēra, ka, lai arī pasaule ir mainīga, ir svarīgi nemainīt vīziju – redzēt evaņģēlija izmainītu Latvijas sabiedrību: “Lai to īstenotu, mēs ticam, ka tajā laikā, ko Dievs mums ir uzticējis uz šīs Zemes, mūs Dievs ir aicinājis būt kristocentriskiem, pavairoties spējīgiem un misionāliem kristiešiem, ģimenēm un draudzēm. Šīs vērtības veidos veselīgu kristieti, veselīgu ģimeni un veselīgu draudzi. Dievs vēlas, lai tu savu ticību neizdzīvo tikai svētdienā. Dievs vēlas, lai tu savu ticību izdzīvo, sākot ar pirmdienas rītu.”

“Lai arī laiki ir izaicinoši un mēs nezinām, kas mūs sagaida nākotnē, šodien vairāk kā jebkad mēs esam aicināti būt noteikti savā pārliecībā un izdzīvot savu ticību ikdienā! Ja mēs to darīsim ar mīlestību uz Dievu un ar mīlestību pret cilvēkiem, tad mūsu darbs nebūs veltīgs,” savas runas un arī pirmās sēdes noslēgumā teica bīskaps Kaspars Šterns.

Kongresa otrajā daļā notika LBDS bīskapa vēlēšanas, LBDS Padomes locekļu vēlēšanas, LBDS 2022. gada budžeta apstiprināšana un LBDS Revīzijas komisijas vēlēšanas.

Nominācijas komisija LBDS bīskapa vēlēšanām virzīja vienu kandidātu – līdzšinējo bīskapu Kasparu Šternu, uzsverot, ka viņš ļoti labi pārņēma darbu no iepriekšējā bīskapa Pētera Sproģa. Netika sajusta nekāda plaisa vai zaudējums, kas bija liels ieguvums draudzēm un LBDS. Tāpat Kaspars Šterns ļoti aktīvi darbojās Covid-19 pandēmijas laikā, ne tikai reaģējot uz to, kas notiks, bet ar zināmu priekšredzējumu tika veikta proaktīva darbība un virzīti procesi. Uzteicamas ir Kaspara Šterna krīzes vadības prasmes, kā arī neapslāpstoša interese jaunu garīdznieku meklēšanā, izglītošanā un virzīšanā. Bīskapa sirds deg par nākotni, jauniem garīdzniekiem, viņu izglītošanu un pacelšanu jaunu garīgu spēju līmenī. Kaspars Šterns vienmēr ir ar uzmundrinošu vārdu un klātesamību, iedvesmo un problēmās meklē risinājumu, nevis “piesauc velnu”, kas traucē īstenot kādus nodomus, - tās ir laba vadītāja īpašības. Viņš redz nākotnē iespējas, un jāpiebilst, ka bīskaps ir produktīvi iekļāvies starptautiskajā apritē, kas ir ļoti nozīmīgi nozarei.

No 189 personām, kuras balsoja par bīskapu, par viņa pārvēlēšanu nobalsoja 184, pret – pieci, līdz ar ko uz nākamajiem četriem gadiem par LBDS bīskapu atkārtoti tika ievēlēts Kaspars Šterns.

Bīskaps pateicās par atbalstu un norādīja, ka tas arī uzliek lielu atbildību: “Es ļoti ceru, ka šis balsojums nav par mani, kā par personu, bet par idejām un virzienu, kurā mēs visi kopīgi gribam iet.”

 


Par bīskapu ievēlēts
Kaspars Šterns
Par bīskapa vietniekiem apstiprināti
Edgars Godiņš
Viktors Abramovs

Par LBDS Padomes locekļiem ievēlēti:
Pēteris Eisāns - Madonas draudze
Mārtiņš Anševics - Limbažu draudze
Kristīne Miļevska - Rīgas Mateja draudze
Viljams Šulcs - Rīgas Golgātas draudze
Ilmārs Hiršs ievēlēts par Padomes Goda locekli.

LBDS Revīzijas komisijā ievēlēti:
Gunvaldis Vēsmiņš - Liepājas Pāvila draudze
Andris Drēska - Jelgavas draudze
Ilze Eglāja - Valmieras draudze
Rūta Stiebriņa - Rīgas Āgenskalna draudze
Elga Gailīte - Rīgas Mateja draudze

Apstiprināts Mandātu komisijas sastāvs 2022. gada Kongresam
1. Vasilijs Gredasovs -  Rīgas Betānijas draudze
2. Staņislavs Isakovs  -  Rīgas Misiones draudze
3. Lauris Grīns Rīgas -  Rīgas Mateja draudze

Apstiprināts Nominācijas komisijas sastāvs 2022. gada Kongresam
Edgars Deksnis - Rīgas Mateja draudze
Baiba Jūrmale - Kuldīgas draudze
Andis Smelte - Dundagas draudze
Aivars Vadonis - Mežgalciema draudze
Edgars Mažis - Rīgas Āgenskalna draudze
Jurģis Šuba - Liepājas Pāvila draudze
Mārcis Zīverts - Jelgavas draudze

← Citi raksti