Sieviešu kalpošanas apvienība

Sieviešu kalpošanas apvienība (SKA) ir Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS) apakšnozare, kas apvieno LBDS draudžu sievietes, neatkarīgi no vecuma un kalpošanas nozares, kā arī sekmē to sieviešu izaugsmi, kuras vēlas augt Kristus līdzībā. Aktuālā informācija atrodama www.padodtalak.lv.

SKA sadarbībā ar citām kalpošanas nozarēm īsteno LBDS Nākotnes redzējumu - skatīt ŠEIT


SKA darbības prioritātes:

1. VEICINĀT SIEVIEŠU IZAUGSMI KRISTUS LĪDZĪBĀ

            1) Sievietēm, kuras vēlas mācīties, lai tālāk savas zināšanas un pieredzi nodotu citām sievietēm, kopš 2014. gada tiek nodrošināta četrgadīga māceklības programma “Entrust” (iespēja tālāk aiziet uz plašāku aprakstu);
            2) Sievietēm, kuras vēlas pieaugt Kristus līdzībā individuāli vai grupā, tiek piedāvāti dažādi resursi un idejas interneta vietnē www.padodtalak.lv;
            3)  SKA arī organizē seminārus, izstrādā materiālus un rīko ikgadējo SKA konferenci.

2.  ATBALSTĪT ŽĒLSIRDĪBAS UN SOCIĀLO KALPOŠANU

Lai mērķtiecīgi izmantotu mērķziedojumus žēlsirdības darbam, ir izveidots “Žēlsirdības fonds”, kas dod iespēju ar vienreizēju pabalstu atbalstīt LBDS draudžu sievietes:

1)  kuras ir nonākušas krīzes situācijā;
2)  nesavtīgi kalpo vai ir kalpojušas citiem cilvēkiem;
3) rīko iniciatīvas, kas veicina citu cilvēku evaņģelizāciju vai sociālo vajadzību apmierināšanu.* 

Lieliska tradīcija, kas pastāv kopš 2008. gada, ir nometne bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem “Cerību planēta”.
* Detalizētāku informāciju par “Žēlsirdības fonda” atbalstu: rakstot uz e-pasta adresi: ska@lbds.lv

3. SEKMĒT EVAŅĢELIZĀCIJAS KALPOŠANU

1)     veicina ideju un pieredzes apmaiņu interneta vietnē www.padodtalak.lv;
2)     veido jaunu kristīgu žurnālu sievietēm.

SKA sadarbojas ar Pasaules Baptistu alianses Sieviešu departamentu, Eiropas Baptistu Sieviešu apvienību, kā arī baptistu, citu kristīgo konfesiju un ekumēniskām sieviešu organizācijām Latvijā un pasaulē.


SKA struktūra

SKA augstākais vadības forums ir SKA ikgadējā konference, kuru sasauc SKA Padome. Apvienības darbu vada vadītāja un Padome, kuru veido 5 sievietes no dažādām Latvijas draudzēm.

SKA nolikums piejams ŠEIT

Ikgadējā sieviešu kalpošanas apvienības konference "Pagrieziena punkts"

Tēma, kuru aktualizēsim - kā būt pašai - nekam vairāk, bet, kas varbūt pat vēl svarīgāk - nekam arī mazāk. Kā būt brīvai no tā, kādai man vajadzētu būt vai ko sabiedrība no manis pieprasa? Mēģināsim atklāt to, kādas mūs radījis Dievs savā mīlestībā.

Ikgadējā Sieviešu kalpošanas apvienības konference

KAD KLUSĒŠANA NAV ZELTS... Ikgadējā Sieviešu kalpošanas apvienības konference, 3. novembrī

Seminārs ar idejām

Vēlies uzsākt jaunu kalpošanu? Trūkst ideju? Ko studēt mazajā grupā? Kā tas notiek pie citiem?

Padod tālāk

Sieviešu kalpošanas apvienība ir aktīvi darbojusies jau 25 gadus, atbalstot, iedrošinot un palīdzot pieaugt Kristus līdzībā vairākiem simtiem Latvijas sieviešu.

ENTRUST - UZTICIES!

“Un visu, ko no manis esi dzirdējis daudzu liecinieku priekšā, nodod tālāk uzticamiem cilvēkiem, kas arī citus spētu mācīt” (2. Timoteja 2:2)

Ideju seminārs sievietēm

Mīļās sievietes, vai jūs jau zināt ko darīsiet marta pirmajā sestdienā?

SKA Kongress

Noslēdzies Sieviešu kalpošanas apvienības Kongress, kurā vienbalsīgi ievēlēta jauna vadītāja un padome

Cerību planēta

LBDS SKA projekts „Cerību planēta” ir kalpošana bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Projekta ietvaros tiek organizēta nometne nedēļas garumā, "Labo darbu diena" u.c. pasākumi.

Kontakti

Karīna LiepiņaSieviešu kalpošanas apvienības vadītāja+371 26106526Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, Latvija

Nozares vietas Latvijā

Aktīvās kalpošanas

Saistītie jaunumi

Visi jaunumi →

Jaunākie resursi

Visi resursi →
Sinepju grauds - pieteikuma anketa Nozaru resursi draudzēm
Marija un Marta ziema 2016 Izdevumi un publikācijas
Marija un Marta pavasaris 2017 Izdevumi un publikācijas
Marija un Marta rudens 2016 Izdevumi un publikācijas
Marija un Marta vasara 2016 Izdevumi un publikācijas