Advente un Ziemassvētki mūsu draudzēs

Ievietots: 31.01.2014 / LBDS ziņas

Paldies katrai draudzei, kas iesūtījusi ziņas par savām Adventes un Ziemassvētku aktivitātēm!

Ainaži. 2014. gads Ainažu baptistu draudzē sācies mazliet atšķirīgi, neparasti, bet skaisti. 5. janvārī mums bija divi dievkalpojumi. Kā ierasts, plkst. 11:00 bija rīta dievkalpojums, kuru vadīja mācītājs Raimonds Locs. Dievkalpojums iesākās ar lasījumu no Mateja evanģēlija 2. nodaļas, kurā stāstīts par Jēzus dzimšanu un Heroda bailēm no jaunā ķēniņa. Mācītājs apliecināja, ka tāpat, kā Dievs sargāja savu Dēlu, Viņš sargā arī šodien ikvienu savu bērnu. Juris Vasulis teica svētrunu, veltītu Zvaigznes dienai, uzsverot, ka trīs Gudrie atrada ceļu pie Jēzus, jo sekoja zvaigznei. Šodien ikvienam ticīgam zvaigzne ir Jēzus, kas mums rāda ceļu uz mūžīgo dzīvību, ceļu pie Dieva. Dievkalpojuma beigās baudījām Svēto Vakarēdienu, kuru pasniedza mācītājs R. Locs. Tā katrs apliecinājām savu ticību Jēzum.

Ziemassvetki-2013-Ainazi

Vakarā, plkst. 17:00, pulcējāmies dievnamā otrreiz, lai kopā ar ciemiņiem no Mazsalacas, Valmieras un Limbažu draudzēm vēlreiz izdzīvotu Jēzus piedzimšanas stāstu.To izjust mums palīdzēja Vidzemes baptistu apvienotais koris ar koncertuzvedumu “Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls...”. Mācītājs R. Locs teica svētrunu par tēmu: iesākumā bija Vārds, bet Vārds tapa miesa, jo Dievs mums deva savu Dēlu, lai mēs, kas Viņam ticam, reiz iegūtu mūžīgo dzīvību. Jēzus ir Glābējs ne tāpēc, ka Viņam tāds vārds, bet tāpēc, ka tāds bija Dieva plāns. Arī mums katram ir vecāku dots vārds, tomēr vārds nenosaka mūsu dzīves gaitu, bet tas, vai mēs savu dzīvi ejam kopā ar Dievu, kurš mums ļauj Sevi iepazīt caur savu vārdu un mūs vada, ja mēs Viņam uzticamies. Bezgala jauks bija viesu koncerts, pēc tam mīlestības pilns sadraudzības brīdis. Tas mūs spēcināja un iedvesmoja iet dzīvē kopā ar Dievu. Dieva vadību vēlam arī visām baptistu draudzēm un visiem kristiešiem Latvijā! – Ilona Antonova, Ainažu draudze

Jaunjelgava un Rembate. 25. decembrī Jaunjelgavas baptistu draudze rīkoja pasākumu ģimenēm, lai iepazītos ar vietējiem iedzīvotājiem. Draudzē ilgāku laiku nav svētdienskolas, tāpēc nolēmām, ka Ziemassvētki varētu būt īstais laiks, kad aicināt bērnus un vecākus uz kopīgu pasākumu. Dievanamā ieradās ap 20 bērnu un viņu vecāku. Tikšanās notika ļoti draudzīgā un atvērtā gaisotnē. Rādījām skeču un stāstījām par Ziemassvētku patieso nozīmi. Sadarbībā ar Jaunjelgavas Sociālo dienestu tika apzinātas vairākas ģimenes, kurām draudze sagatavoja paciņas, kas palīdzētu saklāt bagātīgu svētku galdu. 26. decembrī līdzīgu pasākumu veidojām Rembates jaundibināmajā draudzē, kurā kopā rādījām skeču, kas ļāva iejusties Jeruzālemes iedzīvotāju ikdienā laikā, kad piedzima Jēzus. Rembatē pulcējās ap 70 bērnu un viņu vecāku, kuriem pasludinājām Dieva Vārdu. Paldies LBDS Svētdienskolu apvienībai un nodibinājumam “Fonds Cerība ģimenei” par sniegto atbalstu dāvanām, kā arī pateicība Īrijas Latviešu biedrībai! – Māris Vītols, Jaunjelgavas draudze un Rembates jaundibināmā draudze

Ziemassvetki-2013-Jaunjelgava

Karosta, Liepāja. 8. decembrī jau otro gadu topošā baptistu draudze rīkoja Egles iedegšanas svētkus Karostā. Svētki pulcināja ap 300 cilvēku. Mērķis bija darīt Dievu pazīstamu. To darījām ar 4 darbnīcām - “Kūtiņa”, “Pie ganiem”, “Pie gudrajiem” un “Ķēniņš ir dzimis”, kurās varēja gatavot piekariņus aitas formā, atminēt rēbusa mīklu, vērot evaņģelizējošus trikus. Interesanti bija vērot krievu tautības kundzes un jauniešus, kuri mācījās dziedāt dziesmu “Jēzus ir Dieva dāvana man!”. Uz skatuves uzstājās grupa “Jorspeis”, krievu baptistu draudzes “Evaņģēlija gaisma” jaunieši rādīja drāmas. Pārsteigums bija salavecis, kurš novilka cepuri, bārdu, sarkano mēteli, izņēma aiz biksēm aizbāztos spilvenus. Zem butaforijām atklājās Jēzus, kurš atgādināja, ka Viņš ir svētku galvenais iemesls. Jēzus ir mums klāt katru dienu, ne tikai reizi gadā, dod dāvanas biežāk nekā salavecis, nelien pa skursteni, bet klauvē pie durvīm. Noslēgumā Viņš nokāpa no skatuves un devās pūlī, lai meklētu pazudušo. Rīkojot svētkus, pieredzējām Dieva darbu, gādājot par ideāliem laika apstākļiem, dodot palīgus un brīvprātīgos, kā arī spēku un ticību. Tagad mēs vēl stiprāk zinām, ka Jēzus ir Kungs Karostā! – sludinātājs Mārcis Dejus, Karostas jaundibināmā draudze

Ziemassvetki-2013-Karosta

Ķemeri. Ķemeru baptistu draudze kalpo trīs sociālās aprūpes centros. Mācītāja Ivana Rošiora ģimene jau vairāk nekā 20 gadus apciemo šos centrus Ziemassvētkos. Šogad viņiem  pievienojās Ķemeru un Jelgavas krievu baptistu draudžu jaunieši. Otro Ziemassvētku dienā tika nobraukti ap 280 km un apciemoti bērni un jaunieši, kuri diemžēl nevar sagaidīt svētkus ģimenes lokā. Ziemassvētku programmā iekļāvām dziesmas, pārdomas no Bībeles, kā arī uzvedumu par Jēzus piedzimšanu. Daudzi bērni jau labi zināja šo Bībeles stāstu, bet daži bija pārsteigti, ka Ziemassvētki  ir Kristus dzimšanas svētki. Veselības dēļ ne visi bērni var dziedāt un runāt, tāpēc, kopīgi dziedot, izmantojām kustības. Piemēram, dziedot, cik mūsu Dievs ir spēcīgs, visi rādīja savus muskuļus! Bērni bija ļoti priecīgi par šo laiku, kā arī par dāvanu - šokolādi. Bet vēl priecīgāki bijām mēs, redzot smaidus bērnu sejās. Ja Jūsu tuvumā ir kāda iestāde, kurā dzīvo bērni un jaunieši bez ģimenēm, apciemojiet viņus! Viņu smaidi būs Jūsu balva, kādu nevar nopirkt ne par kādu naudu. – Boriss Bezgodovs, Ķemeru draudze

Ziemassvetki-2013-Kemeri

Liepāja. 6. decembra rīta Liepājas vecajā ostas spīķerī iekārtotajā viesnīcā “Promenade Hotel” pulcējās aicināti ļaudis uz Liepājas pilsētas Lūgšanu brokastīm. Pasākumu vadīja Ciānas draudzes mācītājs Andris Bite. Baptistu Pāvila draudzes slavēšanas un pielūgsmes grupa aizpildīja muzikālo daļu. Pilsētas galva Uldis Sesks īsā uzrunā aicināja aizlūgt par maksātnespējīgo “Liepājas Metalurgu”, lai valdība un ministri būtu atbildīgi un investoru piesaisti rūpnīcai liktu savu darbu un pienākumu pašā augšgalā. Nobeigumā Domes priekšsēdētājs novēlēja visiem klusus Ziemsvētkus un pavadīt laiku kopā ar savām ģimenēm. Vairāk varējām iepazīt Liepājas diecēzes Romas katoļu jauno bīskapu Viktors Stulpinu, kurš teica galveno runu. Turpat 90 dažādu līmeņu vadītāji, profesionāļi, izglītības iestāžu vadītāji, Domes deputāti, militārpersonas un draudžu pārstāvji  noklausījās un aktīvi pie galdiņiem pārsprieda gados jaunā uzņēmēja, Grobiņas baptistu draudzes locekļa Oskara Spickopfa uzrunu “Kristus ietekme vadītāja ikdienā”. Tikšanās noslēdzās ar kristīgo konfesiju garīdznieku vadītām lūgšanām.– Jānis Čirkšis, Liepājas Ciānas draudze

Liepāja. Atzīmējot pirmo Adventi, Liepājas baptistu Nācaretes, Ciānas un Pāvila draudžu locekļi vienojās svecīšu gājienā kopā ar brāļiem un māsām no luterāņu, katoļu, Vasarsvētku un adventistu draudzēm. Pulcējoties kopā savos dievnamos, dalībnieki iededza svecītes līdzņemtajos lukturīšos un ar tiem rokās devas līdz lielajam Adventes vainagam pilsētas centrā, kur tovakar tika iedegta pirmā Adventes svece, tā apliecinot, ka Kristus gaisma, iededzināta mūsu sirdīs, nevar būt apslēpta un ka “sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem…” (Mat.5:14-15). Pasākumu bagātināja Gospeļkora koncerts blakus izgaismotajam Adventes vainagam Rožu laukumā, kur gājiena dalībnieki pievienoja arī savas aizdegtās svecītes. – Gunita Lanka, Agnese Pakule, Liepājas Nācaretes draudze

Ziemassvetki-2013-Liepaja

Madona. Madonas baptistu draudzē tika rīkots īpašs Ziemassvētku pasākums bērniem kopā ar vecākiem. Bērnus, ienākot baznīcā, sagaidīja svētdienskolas skolotājas interesantos tērpos un pasniedza dāvaniņas. Bērni bija priecīgi pārsteigti un ieinteresēti, kas notiks tālāk. Pasākuma turpinājumā bija spēles, dejas, rokdarbi un lielas tortes ēšana. Pats galvenais, ka visās aktivitātēs tika iesaistīt arī vecāki, kas bērnu prieku vēl pavairoja. Katra aktivitāte bija ar īpašu nozīmi, kas bērniem tika saprotami izskaidrota. Galvenais pants, kas tika izskaidrots cauri visām aktivitātēm, bija Jēzus vārdi: “ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jāņa 8:12) Dodoties mājās, bērnos kūsāja sajūsma un neizmirstams prieks.

Ziemassvetki-2013-Madona

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Madonas baptistu draudzē rīkojām arī kopīgu jauniešu vakaru. Jauniešu īpašais uzdevums bija ierasties maskās un ar dāvanu loterijai. Bija prieks redzēt tik dažādas un interesantas maskas - visi bija ļoti pacentušies. Kopīgi paēdam gardu ēdienu, spēlējām spēles, slavējām Dievu, piedalījāmies loterijā, dejojām. Šajā vakarā bija jūtama svētku noskaņa un jauniešu prieks piepildīja baznīcu. – Mārīte Bortņikova, Madonas draudze

Mazsalaca. Vidzemes baptistu draudžu apvienotais koris, kas savu darbību uzsāka 2007. gada novembrī Mazsalacā, pulcē dziedātājus no Valmieras, Limbažiem un Mazsalacas. Sākotnēji piedalījās arī dziedātāji no Cēsīm. Šīs idejas mērķis bija kopīgā daudzbalsīgā kora dziedājumā pagodināt un apliecināt Dievu, kā arī kopt sadraudzību ar dziesmu mīlošiem brāļiem un māsām. Ar prieku jāatzīst, ka kopkoris ieinteresēja arī tādus dziedātājus, kas līdz šim nebija dziedājuši draudžu koros, īpaši jauniešus. Vidzemes koris ir veidojis dažādas koncertprogrammas. Par labu tradīciju jau kļuvusi kopīga Ziemassvētku svinēšana, kad vienas dienas laikā kalpojam vairākās pilsētās. Šogad ar koncertuzvedumu “Apsolīts!” caur dziesmām un Vārdu izdzīvojām laiku no pirmajiem apsolījumiem Ēdenes dārzā līdz pat visu apsolījumu piepildīšanai par Glābēja nākšanu pasaulē. Dievs bija padomājis par visu – par vietu, laiku, cilvēkiem, apstākļiem. Apsolītais tika piepildīts. Šī bija Vidzemes kora Ziemassvētku vēsts. Saulē zeltīto Ziemassvētku rītu sākām ar koncertu Limbažos, tad, pa ceļam ar acīm noglāstot zaļojošos Latvijas laukus, viesojāmies un muzicējām Valmierā. Visbeidzot mūsu garā auto kolonna ieradās naksnīgajā Mazsalacā. Šeit korim pievienojās vietējie jaunieši ar ģitārām, kokli un bungām. Dievs mūs bagāti svētīja. Zvaigznes dienas priekšvakarā koncertējām Ainažos. Lai katru, kuram Dievs devis dāvanu dziedāt, iedvesmo vārdi no Jesajas 12:5: “Dziediet Tam Kungam slavas dziesmas, jo Viņš ir darījis varenus darbus, lai tas top zināms pa visām zemēm!” – Ineta Martinsone, diriģente, Mazsalacas draudze

Ziemassvetki-2013-Mazsalaca

Rīgas Mateja draudze. Mūsu Ziemassvētku stāsts iesākās 24. novembrī, svētdienā pēc Zolitūdes “Maximas” traģēdijas. Kafejnīcas ziedojumu nolēmām izmantot, lai pateiktos glābējiem, kuri strādā Matīsa ielas depo. Maiņā ir 17 vīri; kopā depo strādā 74 glābēji. Ciemos dodamies piektdienā pirms Adventes, kad dežūrē maiņa, kura pirmā strādāja “Maxima” veikalā. Par saziedoto naudu katram no 74 vīriem iznāktu kilograms “Laimas” konfekšu, vēl kāds kārums un sveiciens bērniem. Sarūpēta arī liela pašcepta torte un siltas pusdienas maiņas 17 vīriem.

Tad sākās Dieva darbs... Uzņēmums “Laima” konfektes ziedoja – katram no 74 vīriem apmēram 5 kg vislabāko konfekšu un konfekšu kārbu “Maestro”. Par draudzes saziedoto naudu pirkām citus gardumus – un pārdevējas deva atlaidi. Nauda ietaupījās. Devāmies sarunāt siltas pusdienas glābējiem restorānā “Ekocatering” - un uzņēmums nolēma cienāt vīrus par velti! Nauda atkal ietaupījās.

Mūsu pirmais apmeklējums. Glābēji ir pārsteigti, ka pirmo reizi kāds saka paldies! Mācītājs Pēteris Eisāns sirsnīgi un vienkārši pateicās vīriem par drosmi un pašaizliedzību un pastāstīja, ka esam viņu Matīsa ielas kaimiņi. Atvadījāmies, atstājot viņus baudām gardo mielastu.

Ziemassvetki-2013-Matejs

Otrais apciemojums ir īsi pirms Ziemassvētkiem. Sarūpētas dāvanas un Lūkas evaņģēlijs. Dāvanas nes Ziemassvētku vecītis, pa ceļam iegriežoties restorānā “Ekocatering” un sveicot tā darbiniekus. Saņemot dāvanu, glābējiem jāskaita dzejolis vai jādzied dziesma. Sākumā viņi to dara kautrīgi, bet beigās – ar prieku un aizrautību. Un brīnums – draudzes ziedotā nauda atkal paliek pāri! Nolemjam, ka divi glabēji, kuri tobrīd vēl slimnīcā, bet pašlaik jau ārstējas mājās, saņems paldies jaunajos eiro.

Janvāra otrajā nedēļā, sazinoties ar glābējiem, uzzinām, ka psiholoģiski viņi vēl nav atguvušies, daži lieto medikamentus. Notikušais nav tik viegli aizmirstams. Kādiem grūti to pārdzīvot, viņi domā par aiziešanu no darba.

Tāds ir viens no Mateja draudzes Ziemassvētku stāstiem - svētīgs katram, kas piedalījās! Taču daudziem ir savi mazie stāsti – smaids, maza šokolāde vai nedaudz laika spēj sasildīt otra cilvēka sirdi. – Lāsma Baštika, Rīgas Mateja draudze

Rīgas Vīlandes draudze. Ziemassvētku laiks ir īpašs laiks ne tikai mums pašiem, bet arī draudzei. Domājam par svētku pasākumiem, programmu, par to, kā pasniegt Labo Vēsti cilvēkiem, kuri Ziemassvētku vakarā būs ienākuši dievnamā. Arī Vīlandes draudze nebija izņēmums. Tikāmies, izvērtējām un domājām, kā šos Ziemassvētkus padarīt vēl gaišākus, siltākus tiem, kuriem šī siltuma ikdienā nemaz nav tik daudz. Iepriekšējos gados bijām sagādājuši svētkus sev pašiem, organizējot Pateicības vakariņas. Nolēmām, ka šogad svētku laikā būsim kopā ar ģimenēm, kurām tas visvairāk nepieciešams, ne tikai svinot kopā ar viņiem svētkus, bet arī sagādājot katrai ģimenei pārtikas paku, lai viņu svētki varētu turpināties vēl kādu laiku pēc Ziemassvētkiem. Nolēmām šos svētkus organizēt sadarbībā ar Ziemeļu rajona Sociālo dienestu. Tur mūs sagaidīja atsaucīgi cilvēki. Viņi bija gatavi palīdzēt izdalīt ielūgumus ģimenēm, kurām palīdzība visvairāk nepieciešama. Gatavošanās process bija ļoti spraigs - ielūgumi, programma, dāvanas, vakariņas. Šajā gatavošanās procesā ļoti aktīvi iesaistījās visa draudze. Sagādājām pārtikas pakas vairāk kā 30 ģimenēm. Pienāca svētku vakars, un bijām mazliet satraukti - cik cilvēku atnāks, kā viņi jutīsies. Atnāca 21 ģimene, kopā 85 cilvēki. Māmiņas, tēti, omīte ar savu mazmeitiņu un opītis ar mazbērniem. Cilvēki, kuriem dzīvē tik maz prieka. Mūzika, skaists uzvedums, aktivitātes bērniem, smilšu kino, labas vakariņas. Laiks aizritēja ātri. Atskatoties uz šo vakaru, sapratām, ka tas bija visvairāk vajadzīgs mums pašiem - lai no jauna saprastu, ka, tikai dodot, Tu vari būt patiesi laimīgs; tikai citus iepriecinot, Tu vari būt patiesi priecīgs; tikai citus paēdinot, Tu pats vari būt paēdis. – Inta Ašnevica, Vīlandes draudze

Ziemassvetki-2013-Vilande

Viesīte. Kaut esam zaudējuši savu Lūgšanas namu, Dievs ir ļāvis turpināt draudzes kalpošanas un devis jaunas iespējas. Kopš rudens draudze sadarbībā ar Sociālo dienestu un ar Ināras un Borisa Teterevu fonda atbalstu ir izveidojusi Zupas virtuvi, kas vairākas reizes nedēļā gādā siltu maltīti vairāk kā 50 Viesītes novada iedzīvotājiem. Mēs parādām viņiem Dieva mīlestību, rūpējoties gan par fiziskajām vajadzībām, gan garīgajām problēmām. Ziemassvētkos aicinājām šos ļaudis uz dievkalpojumu ar svētdienskolas programmu un gatavojām viņiem dāvanas. Mūsu kalpošana Zupas virtuvē bija palīdzējusi viņiem iepazīt kristiešus ārpus baznīcas sienām. Jūtot, ka mūs interesē viņu domas un rūp viņu vajadzības, vairāki no viņiem atnāca uz dievkalpojumu Ziemassvētkos. Ticam un ceram, ka Dievs turpinās svētīt mūsu kalpošanu Viesītē un dos jaunas iespējas aizsniegt cilvēku sirdis. – Mācītājs Juris Grigs, Viesītes draudze

Ziemassvetki-2013-Viesite

← Citi raksti