Augam kopā - festivāls bērniem

Ievietots: 21.06.2023 / Svētdienskolu apvienība

Vasarā viss aug. Arī bērni. Katrs gan nedaudz atšķirīgi – savās mājās, savā skolā, savā draudzē. Un ne jau tikai vasarā. Visu laiku aug. Šī gada 3. jūnijā LBDS draudžu svētdienskolu bērni tika aicināti piedalīties bērnu svētkos, festivālā AUGAM KOPĀ. Vien pirms pāris nedēļām draudžu delegāti un viesi bija tikušies LBDS Kongresā, kas tika rīkots ar šādu pat virstēmu. Jūnija pirmajā sestdienā, iesākot vasaras brīvlaiku, apmēram trīs simti piecdesmit dalībnieku no 23 draudzēm satikās Jelgavas draudzes pagalmā un baznīcā, lai izzinātu, piedzīvotu un apņemtos augt līdzīgi tam, kā savos bērnības gados auga Jēzus – gudrībā, spēkā, attiecībās ar Dievu un cilvēkiem. Spēles, radošās darbnīcas, interaktīvas lūgšanu stacijas, viktorīna, brīnumi kopā ar “Ziliem brīnumiem”, Dieva slavēšana dziesmās un uzmanīga ieklausīšanās bērniem aktuālā uzrunā – to visu varēja piedzīvot pirmajā LBDS Svētdienskolu apvienības rīkotajā bērnu festivālā. Daudzu aizlūgšanu apklāts bija šī pasākuma sagatavošanas laiks un tā norise. Dieva žēlastībā ieskauta bija šī diena – ar mākoņainām debesīm un vien dažām lietus lāsēm, ar atsaucīgu Jelgavas draudzes atbalstu dienas norisē, ar daudz, daudz smaidiem un secinājumu, ka “kad uzzinās, kā mums šodien te gāja, nākamreiz braukt gribētāju droši vien būs daudz vairāk.” Paldies visiem, kas atsaucās, sagatavojot svētkus un piedaloties tajos! Lai augam lieli, lai Kristus aug liels mūsos! Šovasar un arī turpmāk.
Estere Roze
LBDS Svētdienskolu apvienības vadītāja

Tā bija lieliska iespēja mūsu draudzes bērniem izbraukt ārpus Liepājas un būt kopā arī ar citiem bērniem no dažādām Latvijas pilsētām. Man personīgi ļoti patika šie svētki, tie bija tik krāsaini! Bērniem varēja  gan radoši izpausties, gan piedalīties dažādās spēlēs, domāt par Bībeles patiesībām, lūgt par cilvēkiem, darboties visiem kopā komandās. Ļoti patika svētku noslēgums Jelgavas baznīcā – tur bija jūtama tāda dzīvība, bērnu prieks un čalošana. Uzrunāja dziesmas un teiktais Vārds. Sirdi sasildīja kāds bērniņš, kurš pienāca pie manis, apķēra un teica: “Dievs tevi mīl. Paldies…”
Dzintra Briede
Liepājas Pāvila draudze

Bērnu svētki “Augam kopā” bija brīnišķīga iespēja skolotājiem un bērniem sadraudzēties savā starpā, kā arī darboties kopā kā vienai lielai komandai. Visspilgtāk atmiņā palicis tas, kā festivāla noslēgumā, kopā slavējot Dievu, mūsu svētdienskolas bērni arvien bija pilni enerģijas un dziedāja un dejoja līdzi tā, it kā pasākums būtu tikko sācies.
Liene Strazdiņa
Jelgavas draudze

Šī bija pirmā reize pēc vairākiem gadiem, kad atkal varējām būt sadraudzībā ar citām svētdienskolām. Daudzi no šī brīža svētdienskolas bērniem nekad tādā lielā kopīgā pasākumā nebija bijuši, tāpēc par nepiedalīšanos nemaz nevarēja būt runa. Milzīgā kopības, lielās Dieva ģimenes sajūta ir tā, ko vienmēr atcerēšos, droši vien ne tikai es, bet ticu, ka lielākā daļa dalībnieku. Tik ļoti sasildīja manu sirdi daudzie labie vārdi no bērniem, bet īpaši vienas meitenes sacītais, kura neko daudz par Dievu nezināja, bet bija atbraukusi līdzi manai meitai: "Es nekad nebiju iedomājusies, ka jūs dziedat tik skaistas dziesmas! Te visi ir tik jauki un priecīgi! Es arī ļoti vēlos iet uz svētdienskolu un baznīcu!"
Kristīne Macate
Ventspils draudze

Piedalījāmies, lai bērni ieraudzītu, ka svētdienskola ir daudz lielāka nekā vietējā draudzē. Lai svinētu svētkus ne tikai skolā, bērnudārzos un savās pašvaldībās, bet arī kristīgā vidē. Spilgtākās atmiņas no bērniem – komandas uzdevumi, zilais saldējums, laimes rats ar balvām, krekliņu gatavošana, pusdienas un mājās braukšana. Pāvils (8) ļoti priecīgs par šiem svētkiem, sauca tos par nometni un vēl vairāk kā mēnesi pēc tiem jautāja, kad brauksim atkal uz “Augam kopā”? Viņš atcerējās pat nosaukumu!
Gita Kudiņa
Brocēnu draudze

Mani ļoti uzrunāja noslēguma koncerts ar skaistu mūziku un iekļauto vēstījumu gan lielajiem, gan mazajiem. Tāpat biju patīkami pārsteigta par aktivitāšu daudzveidību, to bija gan daudz, gan interesantas, izzinošas, pamācošas un izklaidējošas. Prātā palicis pozitīvisms, prieks un bērnu enerģija. Kad jautāju Nolanam (5), ko vislabāk atceras un kas patika, viņš sāka saukt visas stacijas, līdz beigās nosecināja – paticis viss, pilnīgi viss!
Evita Šneidere
Liepājas Ciānas draudze

← Citi raksti