Draudžu priekšnieku darbs

Mūsu vīzija ir radīt draudzē veselīgi funkcionējošu draudzes vadības komandu, lai tā var piepildīt draudzes misiju. Mentorējot, atbalstot un organizējot prasmju un garīgo izaugsmi (gan individuāli, gan komandā), lai izvērtētu, uzturētu un uzsāktu jaunas kalpošanas, kas nes augļus.

Draudzes kultūra kā katalizators vīzijai

Kultūra bieži vien ir spēcīgākais faktors organizācijās un draudzēs. Tā atdala aktīvos draudzes locekļus no pasīvajiem, ierobežo jeb atbrīvo radošumu, ceļ jeb slāpē entuziasmu. Kalpojot vai esot iesaistītam draudzē, rada prieku un lepnuma sajūtu vai vilšanos. Draudzes kultūra veido draudzes locekļu morāli, izpratni, komandas darbu, auglīgu kalpošanu un rezultātu.

4 ieteikumi, kā deleģēt pienākumus

Ik reizi, kad strādājam ar komandām, tas, kā deleģēsim pienākumus, nozīmīgi ieteikmēs to, vai mums izdosies. Laba deleģēšana – vai tas būtu bērns vai pieaugušais – prasa iemaņas.

Kā sagatavoties un vadīt sapulci?

Puse no veiksmīgi novadītas sapulces ir sagatavošanās. Sagatavošanās pakāpe atšķirsies atkarībā no atbildības un uzdevuma. Taču ir septiņas galvenās lietas, kuras vajag pārdomāt un sagatavoti pirms sapulces

Idejas brīvprātīgo pateicībām

Draudzēs liela loma ir brīvprātīgo kalpošani un ir svarīgi, ka mēs pateicamies mūsu draudžu cilvēkiem. Mēs zinām, ka Dievs atalgo ikvienu tādā veidā, kā mēs, cilvēki, nespētu. Taču mēs varam piedalīties šajā pateicībā, klāt pieliekot mūsu – draudzes vadības – pateicību.

Dažas no draudzei noderīgām bezmaksas programmām

Esmu pārliecināts, ka pieejamas vēl daudzas citas lietderīgas programmas, kuras varam lietot draudzē, tāpēc priecāšos par ikvienu ieteikumu, lai papildinātu šo programmu sarakstu.

Veselīga struktūra – veselīga draudze

Struktūra ir daudz svarīgāka, nekā domājam. Katrai ēkai nepieciešama pareizā struktūra, lai tā stāvētu un nesabruktu. Dzīvām būtnēm ir struktūra. Dzīvnieks bez iekšējās skeleta sistēmas nevar izaugt lielāks par 23 centimetriem. Arī katrai draudzei ir sava struktūra. Dažu draudžu struktūra pieļauj izaugsmi un veido veselīgu draudzi, bet citas struktūras ir domātas, lai draudzi uzturētu un lai tā tikai izdzīvotu.

Jaunākie resursi

Visi resursi →
Veselīga draudzes struktūra Nozaru resursi draudzēm
Idejas brīvprātīgo pateicībām Nozaru resursi draudzēm
Kā sagatavoties un vadīt sapulci Nozaru resursi draudzēm