LBDS Padome un komisijas

LBDS Padome:

Vārds, Uzvārds Amats Pārvēlēšanas gads
Kaspars Šterns LBDS bīskaps, Misijas draudzes mācītājs 2026
Mārtiņš Anševics Kuldīgas draudzes mācītājs 2025
Matīss Babrovskis Rīgas Mateja draudzes mācītājs 2026
Ainars Baštiks Rīgas Mateja draudzes mācītājs 2024
Pēteris Eisāns Madonas draudzes mācītājs 2025
Edgars Godiņš LBDS bīskapa vietnieks, GB vadītājs, mācītājs, Rīgas draudze "Mājvieta" 2026
Ilvars Ieviņš Valmieras draudzes sludinātājs 2027
Mārcis Dejus Liepāja, Karostas topošās draudzes mācītājs 2026
Vasilijs Gredasovs Rīgas Betānijas draudzes sludinātājs 2027
Gita Kudiņa Brocēnu draudzes priekšniece 2026
Kristīne Miļevska Rīgas Mateja draudze, Mazo grupu kalpošanas vadītāja 2025
Igors Rautmanis Rīgas Āgenskalna draudzes sludinātājs 2024
Mārcis  Zīverts Jelgavas draudzes mācītājs 2024

 Dr.Th. Ilmārs     LBDS mācītājs, Rīgas Mateja draudze,
 Hiršs               LBDS Padomes Goda loceklis

Revīzijas komisija:

Vārds Draudze
Gunvaldis Vēsmiņš Liepājas Pāvila draudze
Andris Drēska Jelgavas draudze
Elga Gailīte Rīgas Mateja draudze
Ruta Stiebriņa Rīgas Āgenskalna draudze
Ilze Eglāja Valmieras draudze

LBDS Nominācijas komisija:

Vārds Draudze
Tomass Šulcs  Rīgas draudzes "Mājvieta"
Oskars Lūsis  Ventspils draudzes mācītājs
Andis Smelte  Dundagas draudzes sludinātājs
Lāsma Ašme  Ventspils draudze
Ģirts Ašnevics  Rīgas Vīlandes draudzes mācītājs
Juris Grigs Viesītes un Subates draudzes mācītājs
Edgars Godiņš LBDS bīskapa vietnieks, GB vadītājs, mācītājs, Rīgas draudze "Mājvieta"

LBDS Mandātu komisija:

Vārds Draudze
Edgars Ciemess  Liepājas Ciānas draudze
Mārtiņš Rijnieks  Līgatnes draudzes mācītājs
Mārtiņš Ogle Ozoliņš Talsu draudze "Vieta"