LBDS Padome un komisijas

LBDS Padome:

Vārds Amats Pārvēlēšanas gads
Pēteris Sproģis " LBDS bīskaps emeritus"  
Viktors Abramovs Bīskapa pilnvarotais pārstāvis krievu draudzēs,
Jelgavas krievu draudzes mācītājs
2019
Mārtiņš Anševics Limbažu draudzes sludinātājs 2021
Ainars Baštiks Rīgas Mateja draudzes mācītājs 2020
Pēteris Eisāns Madonas draudzes mācītājs 2021
Edgars Godiņš LBDS bīskapa vietnieks, GB priekšsēdētājs, mācītājs 2019
D.Th. Ilmārs Hiršs LBDS mācītājs 2021
Kārlis Kārkliņš Rīgas baptistu draudzes "Mājvieta" sludinātājs 2019
Edgars Mažis
Rīgas Āgenskalna draudzes mācītājs 2020
Ainars Purmalis Rīgas Mateja draudzes mācītājs 2021
Pēteris Samoiličs Rīgas Misiones draudzes un Rīgas Jaunās
Evaņģēliskās draudzes mācītājs
2020
Kaspars Šterns LBDS bīskapa vietnieks jaunu draudžu
dibināšanas jautājumos un 
Misijas draudzes mācītājs
2019
Mārcis Zīverts Priekules draudzes mācītājs 2020

LBDS Revīzijas komisija:

Vārds Draudze
Gunvaldis Vēsmiņš Liepājas Pāvila draudze
Andris Drēska Jelgavas draudze
Edgars Lapiņš Ventspils draudze
Kristīne Kanska Rīgas Āgenskalna draudze
Elga Gailīte Rīgas Mateja draudze

LBDS Nominācijas komisija:

Vārds Draudze
Edgars Mažis Rīgas Āgenskalna draudze
Jānis Čirkšis Liepājas Ciānas draudze
Oļegs Jermolājevs Cēsu draudze
Ainars Purmalis Rīgas Mateja draudze
Ģirts Ašnevics Rīgas Vīlandes draudze
Jānis Balodis Aizputes draudze
Agnese Megne Rīgas Āgenskalna draudze

LBDS Mandātu komisija:

Vārds Draudze
Māris Rozenfelds Rīgas baptistu draudze "Mājvieta"
Raivis Deksnis Tukuma draudze
Matīss Babrovskis Rīgas Mateja draudze