LBDS Padome un komisijas

LBDS Padome:

Vārds, Uzvārds Amats Pārvēlēšanas gads
Kaspars Šterns LBDS bīskaps, Misijas draudzes mācītājs 2026
Viktors Abramovs LBDS bīskapa vietnieks, Jelgavas krievu draudzes mācītājs 2023
Mārtiņš Anševics Limbažu draudzes mācītājs 2025
Ainars Baštiks Rīgas Mateja draudzes mācītājs 2024
Pēteris Eisāns Madonas draudzes mācītājs 2025
Edgars Godiņš LBDS bīskapa vietnieks, GB vadītājs, mācītājs, Rīgas draudze "Mājvieta" 2023
Viljams Šulcs Rīgas Golgātas draudzes priekšnieks 2025
Mārcis Dejus Liepāja, Karostas topošās draudzes mācītājs 2023
Edgars  Mažis Rīgas Āgenskalna draudzes mācītājs 2024
Agnese Megne Rīgas Āgenskalna draudze, LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja 2023
Kristīne Miļevska Rīgas Mateja draudze, Mazo grupu kalpošanas vadītāja 2025
Igors Rautmanis Rīgas Āgenskalna draudzes sludinātājs 2024
Mārcis  Zīverts Jelgavas draudzes mācītājs 2024

 Dr.Th. Ilmārs     LBDS mācītājs, Rīgas Mateja draudze,
 Hiršs               LBDS Padomes Goda loceklis

Revīzijas komisija:

Vārds Draudze
Gunvaldis Vēsmiņš Liepājas Pāvila draudze
Andris Drēska Jelgavas draudze
Elga Gailīte Rīgas Mateja draudze
Ruta Stiebriņa Rīgas Āgenskalna draudze
Ilze Eglāja Valmieras draudze

LBDS Nominācijas komisija:

Vārds Draudze
Edgars Deksnis Rīgas Mateja draudzes mācītājs
Baiba Jūrmale Kuldīgas draudze, Muzikālās kalpošanas vadītāja
Andis Smelte Dundagas draudzes sludinātājs
Aivars Vadonis Mežgalciema draudzes mācītājs
Edgars Mažis Rīgas Āgenskalna draudzes mācītājs
Jurģis Šuba Liepājas Pāvila draudzes priekšnieks
Mārcis Zīverts Jelgavas draudzes mācītājs

LBDS Mandātu komisija:

Vārds Draudze
Vasilijs Gredasovs Rīgas Betānijas draudzes sludinātājs un priekšnieks
Staņislavs Isakovs Rīgas Misiones draudzes priekšnieks
Lauris Grīns Rīgas Mateja draudze, Vīru kalpošanas vadītājs