LBDS Padome un komisijas

LBDS Padome:

Vārds, Uzvārds Amats Pārvēlēšanas gads
Kaspars Šterns LBDS bīskaps, Misijas draudzes mācītājs 2026
Mārtiņš Anševics Limbažu draudzes mācītājs 2025
Matīss Babrovskis Rīgas Mateja draudzes mācītājs 2026
Ainars Baštiks Rīgas Mateja draudzes mācītājs 2024
Pēteris Eisāns Madonas draudzes mācītājs 2025
Edgars Godiņš LBDS bīskapa vietnieks, GB vadītājs, mācītājs, Rīgas draudze "Mājvieta" 2026
Nauris Graudiņš Pitraga un Rojas topošās draudzes sludinātājs 2025
Mārcis Dejus Liepāja, Karostas topošās draudzes mācītājs 2026
Edgars  Mažis Rīgas Āgenskalna draudzes mācītājs 2024
Gita Kudiņa Brocēnu draudzes priekšniece 2026
Kristīne Miļevska Rīgas Mateja draudze, Mazo grupu kalpošanas vadītāja 2025
Igors Rautmanis Rīgas Āgenskalna draudzes sludinātājs 2024
Mārcis  Zīverts Jelgavas draudzes mācītājs 2024

 Dr.Th. Ilmārs     LBDS mācītājs, Rīgas Mateja draudze,
 Hiršs               LBDS Padomes Goda loceklis

Revīzijas komisija:

Vārds Draudze
Gunvaldis Vēsmiņš Liepājas Pāvila draudze
Andris Drēska Jelgavas draudze
Elga Gailīte Rīgas Mateja draudze
Ruta Stiebriņa Rīgas Āgenskalna draudze
Ilze Eglāja Valmieras draudze

LBDS Nominācijas komisija:

Vārds Draudze
Mārtiņš Anševics  Limbažu draudzes mācītājs
Rūdolfs Ašmis  Ventspils draudzes priekšnieks
Jānis Čirkšis  Liepājas Ciānas draudzes priekšnieks
Raivis Deksnis  Tukuma un Nāriņciema draudzes mācītājs
Oļegs Jermolājevs  LBDS mācītājs, NBS kapelāns
Kārlis Kārkliņš Rīgas draudzes "Mājvieta" mācītājs
Estere Roze  Rīgas Āgenskalna draudze, Svētdienskolu apvienības vadītāja

LBDS Mandātu komisija:

Vārds Draudze
Guntars Lašauri  Priekules un Paplakas draudzes sludinātājs
Raitis Šķerbergs  Liepājas Pāvila draudzes sludinātājs
Viktors Kalniņš  Rīgas Golgātas draudzes, diakonu vadītājs