Draudzes tiekas Viesītē

Ievietots: 10.04.2018 / LBDS ziņas

Veicot aptauju reģiona draudzēs, sapratām, ka atsaucība ir pietiekami liela, un tas mudināja mūs rīkoties. Bīskapa vietnieks, mācītājs Edgars Godiņš piedāvāja iespēju šīs tikšanās laikā iepazīties ar LBDS bīskapa amata kandidātu, Ādažu Misijas draudzes mācītāju Kasparu Šternu.

Mācītājs Kaspars Šterns runāja par divām tēmām - evaņģelizāciju un kalpošanas redzējumu. Viņš uzsvēra, cik svarīgi ir lūgt Dievu par cilvēkiem, lai sagatavotu viņu sirds augsni Dieva Vārda sēklai. Lūgšana ir visa pamatā, citādi mūsu liecināšana var būt arī bezjēdzīga, ja tai nav Dieva vadības.

Tikšanās laikā veidojās pirmie iespaidi par mācītāju Kasparu Šternu kā bīskapa amata kandidātu. Ja vajadzētu viņu raksturot vienā vārdā, tad šis vārds būtu - darītājs! Mācītājs K. Šterns nebaidās no izaicinājumiem un grūtībām. Viņš nebaidās atteikties no visa un sekot Dieva aicinājumam sākt jaunu kalpošanu. Atsaucoties Dieva aicinājumam, pirms vairākiem gadiem mācītājs ar Rīgas Mateja draudzes svētību devies uzsākt jaunas draudzes dibināšanu Ādažos, kas ir bijusi sekmīga. Kā teikts Jēkaba vēstules 2:17, tad “ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva”, tāpēc mēs priecājamies, ka uz bīskapa amatu kandidē cilvēks, kura ticību apstiprina viņa darbi.

Mazākās grupās varējām iepazīties, pastāstīt savas lūgšanu vajadzības un par tām kopīgi lūgt Dievu. Savstarpējas sarunas raisījās, cilvēki nesteidzās prom un pateicās par uzņemšanu, kā arī izteica vēlmi atkal viesoties pie mums.

Pāvils Jakovļevs, Jaunjelgavas draudzes pensionētais garīdznieks pēc tikšanās dalījās savos iespaidos: “Bija liels prieks iepazīties ar kādu vīru, kurš darbojas Zilupē. Zilupes draudzē kā draudzes locekļi bija mani vecāki, kuri pēc tam kļuva par Viesītes draudzes locekļiem. Priecājos redzēt arī pārstāvjus no Rēzeknes draudzes. Bija patīkami iepazīties ar bīskapa amata kandidātu. Tikšanās bija svētīga un lietderīga. Man patika Viesītes draudzes viesmīlība un rūpes.”

Viesītes draudzes locekļu vidū pēc tikšanās raisījās sarunas par to, ka šāda veida pasākumi mūs saliedē kā komandu. Runājām arī par to, ka, ejot uz “āru” – darbojoties sabiedrībā, baptisti pamazām tiek uztverti savādāk. Reiz vārds “baptists” daudziem cilvēkiem ārpus baznīcas sienām bija vairāk biedējošs un ar to saistījās daudz maldīgu priekšstatu. Tagad cilvēki pamazām saprot, ka esam parasti cilvēki, kuri tic Dievam. Cilvēki vairāk nāk pēc palīdzības un prasa, lai aizlūdzam par viņiem. Rīkojot dažāda veida pasākumus Viesītē, mēs iepazīstinām sevi ar sabiedrību un no mums vairs nebaidās. Veidojas savādāka – labvēlīgāka attieksme, kas paver ceļu Evaņģēlijam.

Lielākais ieguvums no pasākuma noteikti ir sadraudzība – būšana kopā ar brāļiem un māsām, kas dod jaunus spēkus un piepilda garīgi. Tomēr, organizējot šādas sanāksmes, grūtākais ir atrast visiem piemērotu laiku. Arī šoreiz diemžēl daļa cilvēku netika. Paldies brāļiem un māsām no Ogres, Pļaviņām, Jēkabpils, Jaunjelgavas, Daugavpils, Krāslavas, Rēzeknes, Zilupes, kas bija ieradušies. Īpašs paldies LBDS bīskapa vietniekam, mācītājam Edgaram Godiņam, mācītājam Kasparam Šternam un LBDS Svētdienskolu apvienības vadītājai Esterei Rozei, kā arī Viesītes draudzes komandai un pārējiem palīgiem!

Mēs noteikti gribam iedrošināt citas draudzes nebaidīties no grūtībām un uzdrošināties rīkot līdzīgas tikšanās savā reģionā. Tās nāk par labu kalpošanai un ir lieliska iespēja sadraudzēties mūsu draudžu cilvēkiem. Nav jāgaida lieli svētki vai konkrēts iemesls, lai laiku pa laikam aicinātu kādu ciemos vai brauktu ciemos. Tas pavisam noteikti ir mūsu pūļu vērts.

Agnija Sladze

Viesītes draudze

← Citi raksti