LBDS Reģionālās tikšanās 2015

Ievietots: 13.03.2015 / LBDS ziņas

Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis un Padome aicina draudžu garīdzniekus, draudžu priekšniekus, nozaru, kalpošanu vadītājus un pārstāvjus, kā arī ikvienu interesentu piedalīties LBDS Reģionālajās tikšanās reizēs:

2015. gada 14. marts, Liepāja, plkst. 10:00-16:00, Liepājas Pāvila baptistu draudze, Kuršu iela 19. Pieteikties līdz 9. martam.

Tikšanos mērķis ir rosināt kopīgi pārdomāt draudžu dzīvi un kalpošanu, meklēt veidus un risinājumus, kā katra draudze un visi kopā varam labāk kalpot Kristum. Tas būs arī laiks, lai dotu un saņemtu stiprinājumu no Dieva Vārda un citu pieredzes.

Tikšanās laikā būs gan lekcijas, gan darbs diskusiju grupās, gan arī notiks darbs nozaru un apvienību grupās, kur katras draudzes nozares pārstāvji varēs pulcēties kopā, lai apspriestu tieši konkrētai nozarei aktuālus jautājumus.

DIENAS KĀRTĪBA

Rīta sadraudzība pie tējas un kafijas

1. daļa

  • Pielūgsme.
  • LBDS bīskapa Pētera Sproģa uzruna.
  • Pārdomas par draudzes kalpošanas iespējām un mācīšanos no savstarpējās pieredzes.
  • Darbs diskusiju grupās.

Pusdienas

2. daļa

Džona Ortberga videolekcija “Vislielākās bailes”. Darbs diskusiju grupās.

Balstoties uz Esteres grāmatu Vecajā Derībā, mācītājs Džons Ortbergs runās par misiju, kuras dēļ mēs esam gatavi mirt, un mūsu katra (arī komandas, draudzes, organizācijas) “ēnu misiju”, kas var izpausties kā sevis pielūgsme, ilgas pēc atzinības vai komforta, izrietēt no mūsu talantiem, veidoties mūsu egoisma un ievainojumu rezultātā un būt tikai 10% novirze, bet šie 10% ir ceļš uz “iekšēju un reālu elli”. Dž. Ortbergs palīdzēs saprast, kā atpazīt šo “ēnu misiju” un cīnīties ar to.
Viņš arī aicinās izvērtēt, vai mūsu dzīvē ir kāds, kurš mūs mīl pietiekami, lai mūs izaicinātu nepadoties “ēnu misijai”.

3. daļa

Darbs LBDS nozaru un apvienību grupās.

Vairāk informācijas un pieteikšanās: mob. 20390979 vai 29148854, e-pasts: kanceleja@lbds.lv

Aicinām draudžu vadītājus savlaicīgi informēt draudžu locekļus par LBDS Reģionālo tikšanos norisi un rosināt pieteikšanos.

Lūdzam katru draudzi iesūtīt LBDS Kancelejai sarakstu, norādot draudzes pārstāvjus, kas plāno piedalīties konkrētā tikšanās reizē.

Aicinām pieteikties arī individuāli. Lūdzam norādīt, kurai LBDS nozaru vai apvienības grupai vēlaties pievienoties.

LBDS NOZARU UN APVIENĪBU VADĪTĀJU AICINĀJUMS UZ TIKŠANOS GRUPĀS

Draudžu dibināšanas nozares tikšanās
Kāpēc ir vajadzīgas jaunas draudzes? Kas ir draudžu dibināšana? Kā es varu iesaistīties draudžu dibināšanā? Par to un citiem jautājumiem būs iespēja dzirdēt un piedalīties diskusijā. Aicināts ikviens, kurš vēlas uzzināt vairāk par draudžu dibināšanu, iesaistīties tajā vai atbalstīt tos, kas jau kalpo šajā jomā. Tu esi laipni aicināts! –Kaspars Šterns

Svētdienskolu apvienības tikšanās
Svētdienskolotāji ir nozīmīga daļa draudzes kalpotāju komandā. Tādēļ tik svarīgi, ka reizi gadā esam kopā ar savas draudzes komandu Reģionālajā tikšanās reizē – lai kopā izvērtētu kalpošanu, mācītos, izvirzītu mērķus un gūtu jaunu iedrošinājumu turpmākajai kalpošanai. Reģionālā tikšanās ir arī iespēja atsevišķi tikties attiecīgā reģiona svētdienskolotājiem! Tā tas būs arī šogad – pārrunāsim tikšanās laikā iepriekš dzirdēto bērnu kalpošanas kontekstā, kā arī iepazīsimies ar jaunām iespējām kalpošanas resursu ieguvē un līdzdalīšanā. –Estere Roze

Sieviešu kalpošanas apvienības tikšanās
Uz Sieviešu kalpošanas apvienības (SKA) tikšanos aicinātas pārstāves no visām draudzēm – dažādu vecumu sievietes, kuru sirdīs ir vēlme attīstīt un pilnveidot sieviešu kalpošanu savā draudzē, un sadarboties ar citu draudžu sievietēm. Plānojam runāt par tādiem jautājumiem kā: Kāpēc pastāv SKA? Ko no SKA var sagaidīt pašreiz, un kādas pārmaiņas būtu nepieciešamas? Kāda ir reālā situācija draudzēs, un kā SKA jums var palīdzēt? Dzirdēsiet arī par SKA 2015. gada plāniem un iecerēm. Noslēgsim ar aizlūgšanām. –Solvita Zīvere

Garīdznieku brālības tikšanās 
Reģionālās tikšanās ir iespēja reģiona garīdzniekiem un Baltijas Pastorālā institūta studentiem un absolventiem būt kopā, lai pārrunātu kalpošanas aktualitātes un kopīgi iedrošinātu un aizlūgtu viens par otru. –Edgars Mažis

Draudžu priekšnieku un vadības komandu pārstāvju tikšanās
Godātie draudžu priekšnieki un vadītāji! Latvijas Baptistu draudžu savienība ir veidota, lai būtu atbalsts draudžu darbā. Ņemot vērā, ka sekmīgu darbu veicina labs vadības komandas darbs, Reģionālajās tikšanās ir atvēlēts laiks, kurā tikties draudžu priekšniekiem un vadītājiem. Šo virzienu koordinēt ir uzticēts man. Lūdzu, atrodiet laiku un iespēju piedalīties Reģionālajās tikšanās. Ar interesi ieklausīšos Jūsu pieredzē un atziņās: Cik liela ir jūsu draudze? Kāda ir jūsu draudzes vadības struktūra? Kādas ir stiprās un kādas vājās puses esošajā kārtībā? Tas palīdzēs apkopot labas idejas, izstrādāt sistemātiskus ieteikumus veiksmīgi funkcionējošai draudzes struktūrai un vadības komandai, kas palīdzēs sekmēt draudžu kalpošanu. –Daniēls Godiņš

Muzikālās kalpošanas apvienības tikšanās
Muzikālā kalpošanas apvienība aicina muzikālos vadītājus un muzikālās kalpošanas dalībniekus piedalīties mūsu Reģionālajās tikšanās! Šī gada lielākais un centrālais muzikālais notikums ir 8. Latvijas baptistu dziesmu svētki Cēsīs no 13. līdz 19. jūlijam. Aicinām visus dziedoņus un mūziķus savlaicīgi rezervēt svētku nedēļas nogali no 17.-19. jūlijam, lai dotos uz Cēsīm. Par Dziesmu svētku iespējām un gatavošanos tiem Reģionālajās tikšanās! –Māris Dravnieks

← Citi raksti