Par LBDS

Latvijas Baptistu draudžu savienība (LBDS) ir Latvijas baptistu draudžu brīvprātīgi veidota organizācija, kas, tāpat kā atsevišķās draudzes, par savu darbības vienīgo mērauklu uzskata Bībeli un par savu galveno uzdevumu – Svētā Gara spēkā apliecināt Jēzu Kristu, Dieva Dēlu, par Pestītāju un Kungu Dievam Tēvam par godu un līdzcilvēkiem par svētību, mūsu draudzēs izkopto evaņģēlisko tradīciju kontekstā.

LBDS darbības pamatā ir baptistu izpratne par apziņas brīvību, ka:

  • izšķiršanās par ticību Dievam ir katra cilvēka sirdsapziņas lieta un nav ne uzspiežama, ne aizkavējama;
  • baptistu draudzēm ir suverenas tiesības pieņemt lēmumus;
  • reliģiskajām draudzēm un to savienībām piemīt privāts raksturs;
  • nevienai ticībai, denominācijai, konfesijai nav privilēģiju ne savstarpējās attiecībās, ne valsts priekšā.

Saistīto organizāciju mājas lapas: