Abonē "Labas Ziņas Bērniem"

Ievietots: 28.07.2016 / Svētdienskolu apvienība

LBDS Svētdienskolu apvienība kopš 2010. gada decembra izdod "Labas Ziņas Bērniem". Līdz šim izdevums bijis pieejams tikai elektroniskā formātā. Ar iepriekšējiem numuriem varat iepazīties šeit un šeit.

Turpmāk "Labas Ziņas Bērniem" būs pieejamas arī drukātā veidā. Jau septembrī - paņem rokās un lasi! Abonēšanas anketa atrodama šeit.

Iemaksu par "Labas Ziņas Bērniem" jāveic uz LBDS Svētdienskolas apvienības kontu:
Reliģiska organizācija "Latvijas Baptistu draudžu savienība"
Reģistrācijas Nr. 90000085765
Banka A/S Swedbank Konts LV75 HABA 0551 0257 82043
Ar norādi - Iemaksa par "Labas Ziņas Bērniem" (draudzes nosaukums vai pasūtītāja vārds, skaits)
Viena eksemplāra 6 numuru komplekts - tikai 5 EUR.


Aicinām draudzes pēc iespējas veidot vienotu draudzes pasūtījumu. Ja tiek pasūtīti vairāk kā 20 eksemplāri, iespējams dalīts maksājums. Par šo iespēju lūgums interesēties individuāli Svētdienskolu apvienībā - sa@lbds.lv vai 29110770.

Pasūtīt "Labas Ziņas Bērniem" ir viens no veidiem, kā varam darbos pievienoties 78. psalma sākuma pantos teiktajam - Ko esam dzirdējuši un zinām un ko mūsu tēvi mums ir stāstījuši, to mēs neslēpsim viņu bērniem, to mēs stāstīsim viņu pēcnācējiem.

 


 

← Citi raksti