Jaunu draudžu dibināšana

Jaunu draudžu dibināšana ir LBDS nozare, kuras mērķis ir popularizēt un īstenot vīziju par jaunu draudžu dibināšanas kustību Latvijā un informēt par tās attīstības gaitu. 

Jaunu draudžu dibināšanas vīzija ir nodibināt 100 kristocentriskas, misionālas un pavairoties spējīgas draudzes.

Jaunu draudžu dibināšanas uzdevumi

AICINĀJUMS: palīdzēt un mudināt mūsu draudzes locekļus noskaidrot vai viņi ir aicināti līdzdarboties draudžu dibināšanā, un piedāvāt resursus, kas potenciālajiem draudžu dibinātājiem palīdzēs noskaidrot savu aicinājumu.

APMĀCĪBA: organizēt draudžu dibināšanas apmācību "M4" visas valsts un reģiona līmenī, iesaistot pieredzējušus draudžu dibinātājus no Latvijas un Eiropas. "M4" ir divu gadu apmācību programma, kas palīdz draudžu dibināšanas komandām īstenot vīziju un realizēt nospraustos mērķus. Vairāk par M4 skatiet šeit (links uz BPI lapu par M4)

MENTORINGS: nodrošināt draudžu dibinātājiem mentoringu, kas palīdzētu viņiem nobriest kā kristiešiem un kļūt par arvien efektīvākiem jaunu draudžu dibinātājiem un vadītājiem.

KONTAKTU DIBINĀŠANA: palīdzēt draudžu dibinātājiem veidot kontaktus un iesaistīties draudžu dibināšanas sadarbības tīklos vietējā un globālā mērogā. 

PĒTĪJUMU VEIKŠANA: palīdz draudžu dibinātājiem izprast vidi un kultūru, kurā viņi kalpo, kā arī noteikt vietas, kur nepieciešamas jaunas draudzes. 

RESURSI: kas nodrošina apmācību resursus (programmas, grāmatas, rakstus, mājas lapas, semināru "M4", draudžu dibināšanas konferences) un palīdz draudžu dibinātājam piesaistīt finansiālo atbalstu.

Darbības struktūra

Jaunu draudžu dibināšanas nozari vada bīskapa vietnieks jaunu draudžu dibināšanas jautājumos. Katru atsevišķu projektu vada īpaši izveidota komanda ar pieredzējušiem draudžu dibinātājiem no Latvijas un Eiropas.

Vairāk par jaunu draudžu dibināšanu: www.jaunasdraudzes.lv

Draudzes

Esošās draudzes Topošās draudzes Vajadzīgas draudzes

Jaunākie resursi

Visi resursi →
Baptistu Vēstnesis jūlijs/augusts 2018 Izdevumi un publikācijas
Baptistu Vēstnesis jūnijs 2018 Izdevumi un publikācijas
Kas ir labāk? LBDS resursi
Draudze un GDPR Nozaru resursi draudzēm
Baptistu Vēstnesis maijs 2018 Izdevumi un publikācijas