Baltijas Pastorālais institūts

Baltijas Pastorālais institūts ir Latvijas Baptistu draudžu savienības iniciatīva, kas kopā ar citām LBDS nozarēm īsteno LBDS Nākotnes redzējumu, veicinot kristocentrisku, pavairoties spējīgu un misionālu draudžu un kristiešu attīstību.

Īpaša uzmanība tiek veltīta piecām darbības jomām: bērniem, jauniešiem, garīdzniekiem un vadītājiem, kā arī draudžu atjaunotnei un draudžu dibināšanai.

Baltijas Pastorālā institūta mērķis ir kalpot draudzēm Latvijā. Mēs, BPI komanda, attīstot dažādas iniciatīvas, cenšamies domāt no vietējās draudzes perspektīvas un jautājam: ja mēs vadītu draudzi, kāda apmācība, atbalsts un resursi mums būtu vissvarīgākie? 

Mūsu darbības virzieni

  • Pastorālās kalpošanas programma apmāca, stiprina un nodrošina ar resursiem rūpīgi izvēlētus kristīgus vadītājus, lai viņi pasludinātu Evaņģēliju, dibinātu un vadītu sabiedrību ietekmējošas draudzes Latvijā un aiz tās robežām.
  • Muzikālo vadītāju skola sagatavo muzikālos vadītājus un kalpošanas dalībniekus šodienas un rītdienas draudzēm. 
  • Timoteja skola apmāca un izaicina esošos un topošos bērnu kalpošanā iesaistītos skolotājus mērķtiecīgai un efektīvai kalpošanai bērniem un viņu ģimenēm, sniedzot zināšanas, prasmes un atjaunotu sirdsattieksmi ar Dievu, bērniem un draudzi.
  • BPI DRAFTS palīdz puišiem vecumā no 14-20 gadiem izprast Evaņģēliju, pilnveidot raksturu, piedzīvot un novērtēt komandas darbu un saprast savu aicinājumu. 
  • Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC stiprina draudzes un palīdz tām mērķtiecīgāk pildīt Kristus misiju, kā arī palīdz organizācijām mērķtiecīgāk izmantot to potenciālu izvirzīto mērķu sasniegšanā.
  • Draudžu dibināšanas apmācība M4 sagatavo, apmāca, mentorē un nodrošina ar nepieciešamajiem resursiem draudžu dibinātājus un viņu komandas.
  • BPI BIBLIOTĒKA piedāvā kristīgās vērtībās balstītu, kvalitatīvu un daudzveidīgu literatūru latviešu valodā, kas palīdz lasītājam augt gan personiski, gan kalpošanā.

Vairāk informācijas: www.bpiriga.lv

Saistītie jaunumi

Visi jaunumi →

Global Leadership summit (GLS) konference 2017

22.09.2017 / BPI

GLS vadītāju konference 2017 GLS konference Latvijā notiek jau septīto gadu - un katru gadu no jauna tās dalībnieki apliecina, cik nozīmīgs viņu dzīvēs ir bijis konferencē dzirdētais.

BPI jaunie absolventi

13.07.2017 / BPI

LBDS Kongresa ietvaros notika BPI Pastorālās kalpošanas programmas (PKP) septītais izlaidums.

Sākusies pieteikšanās BPI DRAFTS vasaras nomentēm

03.05.2017 / BPI

BPI DRAFTS ir piedzīvojumu un izaicinājumu pilnas nometnes puišiem vecumā no 13 līdz 19 gadiem, ko organizē BPI. Nomentes mērķis ir palīdzēt jauniem puišiem pieaugt vīra briedumā, mācoties uzņemties atbildību, gataviem vadīt pašiem sevi un vadīt citus.