Baltijas Pastorālais institūts

Baltijas Pastorālais institūts ir Latvijas Baptistu draudžu savienības iniciatīva, kas kopā ar citām LBDS nozarēm īsteno LBDS Nākotnes redzējumu, veicinot kristocentrisku, pavairoties spējīgu un misionālu draudžu un kristiešu attīstību.

Īpaša uzmanība tiek veltīta piecām darbības jomām: bērniem, jauniešiem, garīdzniekiem un vadītājiem, kā arī draudžu atjaunotnei un draudžu dibināšanai.

Baltijas Pastorālā institūta mērķis ir kalpot draudzēm Latvijā. Mēs, BPI komanda, attīstot dažādas iniciatīvas, cenšamies domāt no vietējās draudzes perspektīvas un jautājam: ja mēs vadītu draudzi, kāda apmācība, atbalsts un resursi mums būtu vissvarīgākie? 

Mūsu darbības virzieni

  • Pastorālās kalpošanas programma apmāca, stiprina un nodrošina ar resursiem rūpīgi izvēlētus kristīgus vadītājus, lai viņi pasludinātu Evaņģēliju, dibinātu un vadītu sabiedrību ietekmējošas draudzes Latvijā un aiz tās robežām.
  • Muzikālo vadītāju skola sagatavo muzikālos vadītājus un kalpošanas dalībniekus šodienas un rītdienas draudzēm. 
  • Timoteja skola apmāca un izaicina esošos un topošos bērnu kalpošanā iesaistītos skolotājus mērķtiecīgai un efektīvai kalpošanai bērniem un viņu ģimenēm, sniedzot zināšanas, prasmes un atjaunotu sirdsattieksmi ar Dievu, bērniem un draudzi.
  • BPI DRAFTS palīdz puišiem vecumā no 14-20 gadiem izprast Evaņģēliju, pilnveidot raksturu, piedzīvot un novērtēt komandas darbu un saprast savu aicinājumu. 
  • Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC stiprina draudzes un palīdz tām mērķtiecīgāk pildīt Kristus misiju, kā arī palīdz organizācijām mērķtiecīgāk izmantot to potenciālu izvirzīto mērķu sasniegšanā.
  • Draudžu dibināšanas apmācība M4 sagatavo, apmāca, mentorē un nodrošina ar nepieciešamajiem resursiem draudžu dibinātājus un viņu komandas.
  • BPI BIBLIOTĒKA piedāvā kristīgās vērtībās balstītu, kvalitatīvu un daudzveidīgu literatūru latviešu valodā, kas palīdz lasītājam augt gan personiski, gan kalpošanā.

Vairāk informācijas: www.bpiriga.lv

Kontakti

Kaspars ŠternsBīskaps, BPI direktors, EBF Evaņģelizācijas un Misijas komisijas vadītājs+371 26554780Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, Latvija

Saistītie jaunumi

Visi jaunumi →