SA gadskārtējā pārskata konference BPI Timoteja skolas 2. izlaidums

Ievietots: 05.02.2016 / Svētdienskolu apvienība

Mīli Dievu un savu tuvāko

Mēs esam mīlēti. Un tiekam aicināti mīlēt – Dievu un savu tuvāko. Mīlēt ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Viens no veidiem, kā izpaužas mīlestība, ir kalpošana. Vairāki simti cilvēku mūsu draudzēs mīlestību uz Dievu un savu tuvāko parāda, kalpojot bērniem un viņu ģimenēm. 30. janvārī svētdienskolotāji no visas Latvijas bija pulcējušies uz Gadskārtējo pārskata konferenci – lai pateiktos Dievam par Viņa mīlestību un kalpošanas iespējām pagājušajā gadā, uzzinātu par 2016. gadā plānoto, svinētu BPI Timoteja skolas izlaidumu un gūtu jaunas idejas, kā Dieva mīlestību palīdzēt piedzīvot bērniem.

Konferencē par kalpošanu Svētdienskolu apvienības padomē pateicāmies Elzai Rozei, kas Svētdienskolu apvienības darbā pašaizliedzīgi kalpojusi jau kopš 1990. gada, un līdzšinējai SA padomes sekretārei Zilgmai Atvarai. Iepazināmies ar jaunajām SA padomes loceklēm – Tabitu Ašnevicu (Rīgas Vīlandes draudze) un Inesi Komelu (Rīgas Golgātas draudze).

LBDS bīskaps Pēteris Sproģis aizlūdza par SA padomes darbu, sveica Timoteja skolas absolventus, kā arī uzrunāja konferences dalībniekus, aicinādams pārdomāt savas kalpošanas mērķi. Pētījumi liecina, ka laimīgāki ir tie cilvēki, kas praktizē paškontroli un kam ir veselīgas attiecības ar citiem cilvēkiem.

Lai bērns pieaudzis būtu laimīgs, viņam nepieciešams mīlēt Dievu un cilvēkus – saprast paškontroles nozīmi un attiecību nozīmi.

Sludinātājs un aitkopis Valters Mitāns pavēra jaunu skatu uz 23. psalma izpratni. Pēc lekcijas un daudziem paskaidrojošiem piemēriem no dzīves dalībniekiem bija iespēja četrās darbnīcās piedzīvot dažādas metodes, kā šo psalmu palīdzēt izprast un piedzīvot bērniem. Dalībnieki rakstīja 23a psalmu, darināja rokassprādzes, piedalījās klusuma vingrinājumā un piedzīvoja dinamiskās pauzes. Darbnīcas vadīja SA padomes locekles.

Konferences laikā svinējām BPI Timoteja skolas 2. izlaidumu. Prieks par katru, kas mācījies, mīlēdams Dievu un vēlēdamies Viņa mīlestībā kalpot bērniem. Sveicam (1. rindā) Svetlanu Dronku (Viesīte), Evu Gotfridsoni (Kuldīga, draudze “King of Glory”), Eviju Riņķi (Cēsis), Ingu Siseni (Priekule), Ivetu Kopelu (Rēzekne), Mārīti Siseni (Priekule), (2. rindā) Antonu Jablonski (Ķemeri), Dzintru Cīruli (Tukums), Ilzi Liniņu (Viesīte / Mateja draudze), Ingu Plūmīti (Ogre), Mārīti Balacku (Ventspils), (3. rindā) Aiju Ēci (Rīga, Āgenskalna draudze), Lāsmu Kozlovsku (Rīga, Mateja draudze), Lauru Kļaviņu (Rīga, Mateja draudze). Sveicam arī Anitu Nagaini (Rīga, Mateja draudze) un Inesi Treieri (Ogre)!

Sveiciens no visiem konferences dalībniekiem! Esam pateicīgi par iespēju kopā kalpot, atbalstīt citam citu un piedalīties tajos darbos, kurus Dievs, mūs mīlēdams, jau iepriekš mums sagatavojis. Lai mūsu mīlestība atklājas visā, ko darām – kalpošanā draudzē, kā arī tajās iespējās, kas mums kopā dotas – bērnu Sporta dienās un Dziesmu dienā, Skolotāju nometnē un konferencēs, vasaras projektos, e-žurnālā “Labas Ziņas Bērniem” un skolotāju vēstulēs. Lai tā neaprobežojas ar svētdienas nodarbību, bet aizsniedz bērnus viņu ikdienā, uzrunā ģimenes. Lai piedzīvojam to, ka cilvēki mūsu pilsētās un ciemos saka: “Mēs iesim ar jums, jo dzirdējām, ka Dievs ir ar jums.” (Caharijas 8:23).

Paldies katram, kas aizlūdz, iedrošina un atbalsta Svētdienskolu apvienības darbu! Paldies draudzēm un individuālajiem ziedotājiem, kas iepriekšējā gadā atbalstījuši finansiāli!

Lai uzzinātu par Svētdienskolu apvienības aktualitātēm, lūdzam sekot līdzi informācijai Facebook lapā “LBDS Svētdienskolu apvienība”, kā arī reģistrēties saņemt jaunumus elektroniski. Tas izdarāms www.lbds.lv, sadaļā “Ziņas e-pastā”, turpat iespējams arī pieteikties e-žurnāla “Labas Ziņas Bērniem” saņemšanai.

← Citi raksti