Svētdienskolu apvienība

Svētdienskolu apvienība (SA) ir LBDS nozare, kas apvieno LBDS draudžu svētdienskolas un citas bērnu kalpošanas vienības, kas brīvprātīgi iesaistās SA darbā.

Tās uzdevums ir sekmēt svētdienskolas un bērnu kalpošanas darbu draudzēs, draudžu filiālēs, kā arī jebkurā citā vidē, lai bērni un viņu ģimenes iepazītu Dievu, kļūtu par Kristus mācekļiem un dzīvotu dzīvi, kas apliecina un pagodina Dievu.

SA vīzija ir, ka katrā LBDS draudzē ir kristocentriska, pavairoties spējīga un misionāla bērnu kalpošana.

SA darba uzdevumi

  • Veicināt svētdienskolu un bērnu kalpošanas attīstību LBDS draudzēs un ārpus tām;
  • Veicināt svētdienskolas skolotāju un bērnu kalpošanas darbinieku apmācību un sadraudzību un sniegt iedrošinājumu kalpošanai;
  • Sekmēt mācību materiālu un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu bērnu kalpošanai;
  • Veicināt misionālu pieeju svētdienskolu un bērnu kalpošanu darbībā, atbalstot evaņģelizāciju un kristīgās dzīves izpausmi ikdienā;
  • Veicināt bērnu kristīgo izaugsmi;
  • Veicināt ģimenes lomas pieaugšanu bērnu kristīgajā audzināšanā un izaugsmē.

Darbības struktūra

SA darbu vada Svētdienskolu apvienības padome un SA padomes vadītājs/-a.

Timoteja skola

SA sadarbībā ar Baltijas Pastorālo institūtu piedāvā svētdienskolotāju un bērnu kalpošanas darbinieku apmācības programmu „BPI Timoteja skola”.


Kontakti

Estere RozeSvētdienskolu apvienības vadītāja+371 29110770Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, Latvija

Nozares vietas Latvijā

Svētdienskola draudzē Svētdienskola bez draudzes Draudze bez svētdienskolas

Saistītie jaunumi

Visi jaunumi →

Jaunākie resursi

Visi resursi →
Vasara bērniem Nozaru resursi draudzēm
Svētdienskolas kalpošana attālināti Nozaru resursi draudzēm
Lieldienu roku raksti Nozaru resursi draudzēm
Mans laiks ar Dievu Nozaru resursi draudzēm
Gatavošanās Dziesmu dienai 2019 Nozaru resursi draudzēm
VBS programma "MĀJAS" Nozaru resursi draudzēm