Jaunu draudžu dibināšana

Kāpēc draudžu dibināšana?

DRAUDŽU DIBINĀŠANA IR BIBLISKA

Jēzus grib celt savu draudzi (Mateja 16:18). Kristus saka, lai mēs darām par mācekļiem visas tautas un ļaužu grupas (Mateja 28:18–20). Visa Apustuļu darbu grāmata vēsta par to, kā Evaņģēlijs pieaug spēkā un kā draudze aug un iesniedzas visos sabiedrības slāņos. Tas ir iespējams tikai tad, ja tiek dibinātas jaunas draudzes. Mēs sludinām Kristu, lai varētu rasties jaunas kopienas un ļaužu grupas, kur notiek kristīgā sadraudzība.
Dieva pirmā pavēle cilvēcei bija augļoties un vairoties (1. Mozus 1:28). Visa daba mums apliecina, ka tikai vairojoties dzīvība var turpināties nākamajā paaudzē. Tas attiecas arī uz Kristus draudzi.

DRAUDŽU DIBINĀŠANA IR EFEKTĪVA UN IEDARBĪGA

Baznīcas vēsture māca, ka efektīvāk ir dibināt jaunas draudzes, nevis mēģināt uzsākt kaut ko no jauna pastāvošajās draudzēs. Mēs uzskatām, ka pastāvošajām draudzēm ir jāattīstās, tomēr mums ir arī jākoncentrējas uz jaunu draudžu dibināšanu.
“Vecajām” draudzēm dažkārt ir grūti aizsniegt jaunus cilvēkus, savukārt jaunajām draudzēm tas izdodas veiksmīgāk, jo tām piemīt vitalitāte un vīzija, kas īpaši piesaista nekristiešus.

Kādā Zviedrijas evaņģēlisko draudžu apvienībā 25% no visa jaunkristīto kopskaita pēdējo 10 gadu laikā ir jaundibinātu draudžu locekļi, kamēr jaunās draudzes šinī apvienībā veido tikai 8% no visiem konfesijas locekļiem. Šis piemērs skaidri parāda, ka jaunās draudzes var būt trīskārt efektīvākas par pastāvošajām draudzēm.
Pētījumi liecina, ka, draudzēm kļūstot vecākām, tās kļūst mazāk efektīvas jaunu cilvēku aizsniegšanā. Kāds Eiropas pētījums atklāj, ka draudzēm, kas pastāv 50 un vairāk gadu, vajag 100 locekļu, lai katru gadu kristītu vienu jaunu ticīgo. Tajā pašā laikā draudzēs, kas pastāv mazāk nekā 10 gadus, vajag tikai 10 locekļus vienām kristībām gadā. Šajā pētījumā redzam, ka jaunākas draudzes spēj būt pat desmit reižu efektīvākas nekā “vecās” draudzes!

NEPIECIEŠAMA KONFESIJAS DZĪVĪBAI UN DZĪVĪGUMAM

Tā ir labākā cilvēku aizsniegšanas stratēģija. Ziemeļeiropas valstu statistika liecina, ka tikai tās konfesijas, kas dibina jaunas draudzes, pieaug skaitliski. Visas parējās sarūk. Jaunas draudzes konfesijā ienes dzīvību, dzīvīgumu un pieaugumu.
Mēs ticam, ka, visām mūsu draudzēm kopīgi iesaistoties jaunu draudžu dibināšanā, mēs piedzīvosim jaunu vienotību un prieku. Jaunās draudzes saņems pastāvošo draudžu svētību un varēs mācīties no to stiprajām pusēm. Pastāvošās draudzes tiks svētītas ar jauno draudžu enerģiskumu un svaigumu, kā arī mācīsies no jauno draudžu eksperimentiem.
 

DRAUDŽU DIBINĀŠANAS PAMATĀ IR VĪZIJA

Lai nonāktu pie pareizajiem risinājumiem, ir jāuzdod pareizie jautājumi. Kāds jautās: “Kāpēc ir vajadzīgas jaunas draudzes, ja ir pietiekami daudz tukšu sēdvietu jau pastāvošajās draudzēs?” Vai: “Kāpēc dibināt draudzi pilsētā, kur jau ir baptistu draudze?” Šie ir nepareizie jautājumi. Koncentrējoties uz tiem, mēs nonāksim pie nepareiziem secinājumiem un pieņemsim nepareizus lēmumus.
Cilvēks ar vīziju saka: “Kas ir tie cilvēki, kas nav draudzēs, pat pastāvošajās baptistu draudzēs? Kā lai viņus aizsniedz Kristum? Kāda veida draudzei šie cilvēki būtu gatavi piederēt? Mēs nedrīkstam gaidīt, ka cilvēki nāks pie mums. Mums jāiet pie viņiem. Mēs gribam dibināt baptistu draudzi!”

DOD VIETU JAUNIEM VADĪTĀJIEM

Draudžu dibināšana paver ceļu jaunu kalpotāju un pastorālu vadītāju izaugsmei. Tā arī vairo resursus – dod jaunus cilvēkus ar jaunu enerģiju, laiku, dāvanām, spējām, finansēm un vīziju.

PĀRVĒRŠ PASĪVO PAR AKTĪVO

Daudzās vietās dažādu iemeslu dēļ cilvēki atkrīt no draudzes. Jaunas draudzes var aizsniegt un atjaunot tos, kas kļuvuši pasīvi un neaktīvi, un palīdzēt viņiem atgriezties draudzē un sadraudzībā.

Kontakti

Kaspars ŠternsBīskaps, BPI direktors, EBF Evaņģelizācijas un Misijas komisijas vadītājs+371 26554780Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, Latvija