Draudžu dibināšana turpinās

Ievietots: 10.04.2017 / M4

Ar Dieva vadību esam noslēguši jau piekto draudžu dibināšanas apmācības M4 ciklu. Šajā ciklā piedalījās komandas no Rīgas, Liepājas, Olaines, Rojas, Pastendes un Krāslavas. Lai arī dažas komandas pārtrauca savu kalpošanu, tomēr ir prieks par tām komandām, kas ar M4 apmācības palīdzību ir virzījušās uz priekšu.

Apmācība M4 pati nedibina draudzes, bet tā ir platforma un rīks, ar kura palīdzību varam palīdzēt draudžu dibināšanas komandām virzīties soli pa solim uz priekšu. Līdz šim lielākā daļa komandu to ir novērtējušas kā labu instrumentu, kas palīdzēs draudžu dibināšanas pirmajos posmos.

Draudžu dibināšanas apmācība M4 sastāv no četrām tikšanās reizēm (jeb moduļiem), kas notiek divu gadu laikā. Pirmajā modulī koncentrējamies uz topošās draudzes vīziju, komandas veidošanu un vērtībām. Otrajā modulī komandas mācās, kā kļūt par draudzi, kas spēj uzrunāt mūsdienu sabiedrību un aizsniegt cilvēkus ar Evaņģēliju. Trešajā modulī komandas mācās no Dieva Vārda un viena no otras par māceklību. Pēdējais, ceturtais modulis, ir vērsts uz jaunu vadītāju un kalpošanu pavairošanu. Komandas arī tiek aicinātas domāt, kā kļūt par draudzi, kas spēj pastāvēt ilgtermiņā.

M4 vērtība vienmēr ir bijusi tajā, ka apmācība ne vien spēj dot labu biblisku saturu un stiprināt dalībnieku attiecības ar Kristu, bet arī iespēju komandām izvērtēt pašreizējo kalpošanas situāciju, domāt par to, kā to uzlabot, un smelties jaunas idejas. Ļoti vērtīgs apmācības aspekts ir pieredzes apmaiņa – brīži, kad komandas dalās savā pieredzē un mācās viena no otras. Apmācības uzdevums ir arī palīdzēt komandām nebaidīties sapņot, nebaidīties spert ticības soli un būt gataviem pieņemt neērtus, izaicinošus lēmumus, nospraužot reālus, bet tajā pašā laikā arī ambiciozus mērķus. Tādēļ M4 noslēgumā komandas vienmēr izstrādā konkrētus rīcības soļus, nosprauž konkrētus mērķus turpmākajiem sešiem mēnešiem. Protams, plānošana notiek, apzinoties, ka Dievs ir ne vien mūsu aicinātājs, bet arī darītājs un ka Viņam pieder visa vara debesīs un virs zemes. Būtisks M4 aspekts ir laiks Dieva priekšā, Viņa vadības meklēšana un aizlūgšanas vienam par otru.

Rojas komanda darbībā

Lai arī M4 apmācības cikls šīm komandām ir noslēdzies, tas nenozīmē, ka komandas ir pilnīgi gatavas draudzes dibināšanai. Atbalsts un lūgšanas katrai komandai ir vajadzīgas arī turpmāk un tikpat ļoti kā M4 laikā. Lai palīdzētu turpināt uzsākto kalpošanu, katrai komandai ir mentors, kurš vismaz reizi mēnesī tiekas ar vadītāju.

Ļoti ceram, ka jau 2018. gada pavasarī varēsim uzsākt jaunu M4 apmācību ciklu, kurā piedalīsies komandas no dažādām Latvijas vietām.

Varbūt kādam vēl ir jautājums - vai tiešām mums ir jādibina draudzes? Vai nepietiek ar draudzēm, kuras jau ir? Piepildīsim ar cilvēkiem esošās draudzes un tad dibināsim jaunas! Joprojām ticu un esmu pārliecināts, ka mums ir vajadzīgas spēcīgas un augošas esošās draudzes. Bet viens labs un tajā pašā laikā vienkāršs arguments ir sekojošs fakts: ja saskaitītu, cik jūsu pilsētā ir draudžu, cik cilvēku tās spētu uzņemt svētdienā, ja tiktu aizpildīti visi baznīcas soli - vai visiem pietiktu vietas? Vēl viens arguments ir fakts, ka sabiedrība šodien ir tik dažāda. Ne vienmēr mēs varam aizsniegt visus  cilvēkus ar vienu un to pašu kalpošanas formu, un ne katra draudze spēj īstenot kalpošanu dažādās formās. Jauna draudze bieži vien ir daudz elastīgāka, meklē jaunus veidus un formātu, kā aizsniegt nekristiešus un uzrunāt viņus ar Evaņģēliju.

Un, protams, galveno iemeslu draudžu dibināšanai mums dod Kristus aicinājums: “Jūs būsiet mani liecinieki Jeruzālemē, Jūdejā, Samarijā un visā pasaulē.” Lai arī mums var šķist, ka mūsdienu tehnoloģiju un moderno komunikāciju laikmetā visi zina par Dievu, Kristu un draudzi, šie Kristus vārdi joprojām ir aktuāli. Šie Kristus vārdi mums atklāj, ka Evaņģēlijs un Kristus draudze nestāv uz vietas, tā virzās uz priekšu, meklējot jaunas vietas, jaunas cilvēku grupas un jaunus veidus, kā apliecināt Kristu un ticību Viņam. Tādēļ ir tik svarīgi, ka mēs esam atvērti Dieva vadībai, jautājot: “Kur Tu, Jēzu, sūti mani?”

Ja Tu esi domājis par draudžu dibināšanu, aicinu Tevi lūgt Dievu un izvērtēt savu aicinājumu Viņa priekšā. Dievs aicina, un cilvēki apstiprina Viņa aicinājumu. Kas ir tie apstiprinājumi, kas liecina, ka Dievs Tevi mudina iesaistīties jaunas draudzes veidošanā? Veido komandu un iesaisti cilvēkus! Pieredze rāda, ka vienam nodibināt draudzi ir neiespējami. Tev ir vajadzīgi cilvēki, kas atbalsta, kas darbojas kopā ar Tevi, kas ir gatavi nodoties Dieva dotam uzdevumam ilgtermiņā. Iespējams, tieši komandas veidošana būs galvenais rādītājs, kas liecinās par to, vai paļāvībā uz Dievu esi spējīgs nodibināt draudzi. Sazinies ar mums. Domāsim un meklēsim kopā veidus, kā palīdzēt Tev spert pirmos soļus draudžu dibināšanā.

Lai Dievs dod, ka Latvijā ir arvien vairāk kristocentrisku, pavairoties spējīgu un misionālu draudžu!

Kaspars Šterns
LBDS bīskapa vietnieks jaunu draudžu dibināšanas jautājumos

 

← Citi raksti