Draudzes dibināšanas sapulces protokola izraksts

01.12.2014