R1 veidlapa jaunas draudzes ierakstīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā

01.12.2014