Jaunu draudžu dibināšana

Kā dibināt jaunu draudzi?

MEITAS DRAUDŽU DIBINĀŠANA

Draudze mērķtiecīgi cenšas aizsniegt kādu apvidu vai cilvēku grupu, sūtot un vadot savus draudzes locekļus kalpošanā cilvēkiem un dibinot jaunu draudzi.

DRAUDŽU DIBINĀŠANA NOTEIKTAI KULTŪRAS GRUPAI

Dieva aicinātu cilvēku grupa kopīgi strādā pie tā, lai tiktu aizsniegta kāda konkrēta kultūras vai etniskā grupa.

DRAUDŽU SAVIENĪBAS INICIATĪVA

LBDS vadītāji saskata konkrētus apvidus, kurus būtu stratēģiski svarīgi aizsniegt Kristum. Viņi veido un apmāca komandas, kas dodas uz šīm vietām dibināt draudzes.

DRAUDŽU DIBINĀŠANA UZ ESOŠĀS DRAUDZES KALPOŠANAS NOZARES BĀZES

Draudzes kalpošanas nozare uzsāk darbību jaunā vietā ar mērķi dibināt draudzi. Jaunas draudzesdibināšanas pamatā var būt svētdienas skola, Alfa kurss, sociālā kalpošana vai citas draudzes kalpošanas nozares.
Pastāv arī citi veidi, kā uzsākt jaunu draudzi. Visos modeļos vissvarīgākās ir attiecības. Daudzas jaunas draudzes ir uzsāktas bez pilna laika mācītājiem, dedzīgiem kristiešiem apvienojoties komandā ar skaidru vīziju. Dažas draudzes ir izaugušas no veiksmīgas jauniešu vai vasaras nometņu kalpošanas.
Mēs gribam izmantot dažādas formas un modeļus, lai aizsniegtu dažādus ģeogrāfiskos, kultūras un etniskos apvidus Latvijā. Apņemoties būt elastīgiem formu un metožu izvēlē, mēs vienlaikus uzskatām, ka visiem draudžu dibinātājiem ir jābūt dziļi iesakņotiem Rakstos, ar skaidru izpratni par draudzes mērķi un baptistu vēsturi un identitāti.

DRAUDŽU DIBINĀŠANA MĒRĶA GRUPĀM

Mērķa grupu var definēt pēc ģeogrāfiskiem, sociāli ekonomiskiem vai pat profesionāliem kritērijiem. Tiek izveidota Dieva aicinātu cilvēku komanda, kas cenšas palīdzēt mērķa grupas vajadzībās. Procesā tiek sludināts Evaņģēlijs, cilvēki nāk pie ticības un tiek dibināta jauna draudze. Mērķa grupu piemēri varētu būt uzņēmēji, sportisti, ārzemju studenti, mākslinieki, ģimenes ar bērniem, bezpajumtnieki …

DODOT DRAUDZEI JAUNU SĀKUMU

Ja draudzes nams ir tukšs vai draudze ir “tuvu miršanai”, vecajā draudzē var tikt veidota jauna grupa ar jaunu vīziju, kurai ir brīvība un atļauja dibināt jaunu draudzi.

JAUNA CEĻA IEŠANA

Tas notiek, kad Dieva Gars darbojas apdāvināta draudžu dibinātāja sirdī, kurš atsaucas aicinājumam un veido komandu vietējās draudzes un/vai LBDS paspārnē. Mēs meklējam celmlaužus!

Kontakti

Kaspars ŠternsBīskaps, BPI direktors, EBF Evaņģelizācijas un Misijas komisijas vadītājs+371 26554780Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, Latvija