Draudžu dibinātāju forums 2017

Ievietots: 16.10.2017 / M4

Kādu laiku atpakaļ radās iecere rīkot pasākumu visiem draudžu dibinātājiem un komandām. Vairākas komandas ir piedalījušās M4 apmācībā pirms pāris gadiem. Lai arī draudžu dibinātāji – vadītāji joprojām tiek mentorēti, tomēr pietrūka komandu kopīgas tikšanās. Foruma mērķis bija atjaunot komandu redzējumu par draudžu dibināšanu, izcelt aktuālākās problēmas un palīdzēt rast to risinājumu, kā arī dalīties pieredzē, iedrošināt vienam otru ar liecībām un lūgšanām un veidot sadraudzību.

Pirmajā vakarā komandas izvērtēja un pārfokusēja savu vīziju (sapni) par draudzi. Sākumā komandas tika aicinātas domāt par Radīšanas stāstu, kur Dievs rada pasauli un Viņa secinājums par padarīto ir: “Tas viss bija labs.” Komandas pārdomāja un pārrunāja, kas ir tas “labais”, ko viņi vēlētos redzēt savās kalpošanas vietās pēc gada, kā arī radoši to attēloja komandas vīzijas kolāžā.

Otrajā dienā komandas izvērtēja savu pašreizējo kalpošanas situāciju, izcēla aktuālākās problēmas un meklēja to risinājumus. Foruma laikā vairāki draudžu dibinātāji stāstīja par savu pieredzi - kā viņu komandas aizsniedz cilvēkus Kristum, kā viņu kalpošanu ietekmē dažādas sabiedrības dzīves jomas un kā tiek mācekļoti cilvēki komandās. Tās nebija tikai idejas, bet komandas uzzināja konkrētus principus un varēja izsvērt to pielietojumu savā kontekstā.

Viens no lielākajiem ieguvumiem bija komandu savstarpējā sadraudzība. Komandas stāstīja viena otrai ne vien par saviem kalpošanas plāniem, bet arī aizlūdza un pat veidoja kopīgas ieceres. Dažas komandas vienojās apciemot viena otru, lai palīdzētu dažādos projektos. Radās sajūta, ka esam viena liela ģimene ar kopīgu mērķi - aizsniegt ar Evaņģēliju Latvijas iedzīvotājus.

Pēc šī pasākuma es jūtos ļoti gandarīts, jo redzēju, ka Latvijas draudžu dibinātāji tiešām ir nodevušies Kristum un turpina kalpošanu, neskatoties uz problēmām un izaicinājumiem. Esmu priecīgs, ka forumā laikā komandas tika stiprinātas – gan iepriekš plānotos, gan negaidītos, Dieva dotos veidos. Ļoti ceru, ka pēc gada rīkosim līdzīgu pasākumu.

Kaspars Šterns

Mācītājs, LBDS bīskapa vietnieks jaunu draudžu dibināšanas jautājumos

← Citi raksti