Iesniegums par jaunas draudzes dibināšanu

01.12.2014