LBDS ziņas

Ziņas

Baptistu draudžu dievkalpojumi tiešsaistē

20.03.2020 / LBDS ziņas

Baznīca un draudze – tā nav tikai ēka. Draudze nebeidz pastāvēt, kad aizveras dievnama durvis. Arī šodien mums katram ir tikpat aktuāla vajadzība pēc Dieva Vārda. Draudzes brāļi un māsas ir rūpējušies, lai to varētu saņemt arī pašreizējā situācijā.