Jauniešu salidojums SAVIENOTS

Ievietots: 28.11.2023 / LBDS ziņas

Valsts svētku laikā, 17.-19. novembrī Rīgas Mateja baptistu baznīcā notika Latvijas baptistu draudžu jauniešu salidojums.

Tajā piedalījās jaunieši vecumā no 12 līdz 27 gadiem. Salidojuma dalībnieki bija ieradušies no 36 draudzēm no dažādām vietām Latvijā, bija pārstāvēta Rīga, Liepāja, Ventspils, Jelgava, Valmiera, Ogre, Piltene, Saka, Sabile, Bauska, Ikšķile, Kuldīga, Aizpute, Mežgalciems, Talsi, Vaiņode, Ādaži, Grobiņa, Madona, Priekule.

Salidojuma mērķis bija dot iespēju veidot sadraudzību Latvijas baptistu draudžu jauniešu vidū un, kopā esot, pieaugt attiecībās ar Dievu. Salidojumā dalībnieki ielūkojās Mateja evaņģēlija 1. nodaļā, kur ir atrodami Jēzus cilts raksti, sākot no Ābrahama līdz pat Jēzum. Katram no šiem cilvēkiem ir vārds, mērķis un dots apsolījums. Katrs no šiem cilvēkiem ir saistīts un savienots ar Jēzu. Savukārt Jēzus jau no paša iesākuma ir savienots ar Dievu un cilvēkiem. Salidojuma laikā dalībnieki lūkojās, kā viņi savienoti šajā stāstā.

Atklājot salidojumu, Dieva pielūgsmē vadīja Miķelis Mažis no Rīgas draudzes “Mājvieta”, bet liecību teica Toms Šķerbergs, atklājot, kā viņa draugi, kuri sekoja Kristum, bija kā piemērs un iedrošinājums, lai viņš sekotu Kristum. Vakara uzrunā Emīls Toms Rolavs atgādināja, ka Dievs ir devis apsolījumus, un Viņš no saviem apsolījumiem neatkāpjas, lai arī kādas kļūdas mēs, cilvēki, pieļautu. Dalībnieki pavadīja laiku arī mazajās grupās, kas visa salidojuma laikā palika nemainīgas, lai jaunieši varētu veidot drošu saikni, atklāties cits citam, arī tiem jauniešiem, kuri ir no citas draudzes. Vakara noslēgumā bija “lielā aktivitāte”, kuru bija sagatavojusi Ādažu “Misijas” draudzes komanda, kas palīdzēja dalībniekiem caur dažādiem uzdevumiem vēl labāk iepazīties savā starpā.

Salidojuma programma turpinājās sestdien, 18. novembrī, kad svētku noskaņās tika atzīmēta Latvijas Republikas Proklamēšanas diena. Tik svarīgi neaizmirst to, kas mums ir dots – Latvija, mīļā zeme, kuras ceļš uz brīvību nav bijis viegls. Rīts iesākās ar slavas dziesmām mūsu Ķēniņam, un pielūgsmē vadīja Linda Ķuņķe no Rīgas Vīlandes draudzes. Kā lūgšana Debesu Tēvam izskanēja arī dziesma “Svētī, Kungs, šo mūsu zemi”. Svētku noskaņās noritēja arī viktorīna par Latviju.

Dalībnieki ieklausījās Paulas Jarmolatijas liecībā un Emīla Rolava uzrunā, kurā viņš izaicināja domāt par to, kā mēs varam tikt lietoti Dieva godam. Vecās derības pravieši gaidīja, kad nāks Mesija, bet mums šī cerība jau ir dota – Jēzus mira pie krusta un augšāmcēlās, lai mums būtu attiecības ar Viņu. Vai mēs esam gatavi dzirdēt, ko mums saka par Jēzu? Vai katrs, kas satvēris Labo Vēsti, ļauj, lai Dievs viņu lieto Savam godam?

Salidojuma laikā bija iespēja piedalīties arī dažādās darbnīcās. Filips Baumanis (Liepājas Centra draudze) iedrošināja jauniešus un pastāstīja, kā vadīt pielūgsmi, kādi būtu pirmie soļi šajā kalpošanā. Edgars Deksnis (Rīgas Golgātas draudze) atklāja, kā gudri pārvaldīt finanses, ņemot vērā, ka Bībele aicina mūs rīkoties ar Dieva dotiem līdzekļiem atbildīgi un ar pateicību. Simona Ponediloka (Rīgas Vīlandes draudze) stāstīja par dažādiem veidiem, kā piedzīvot Dievu lūgšanās. Ingūna Raudiņa (Rīgas Vīlandes draudze) savukārt deva noderīgus padomus, kā ikdienā mazināt prokrastināciju, bet Emīls Toms Rolavs (Rīgas Mateja draudze) dalījās ar praktiskiem piemēriem, kā skarbu patiesību otram cilvēkam pasniegt mīlestībā. Jauniešiem bija iespēja apmeklēt arī darbnīcu, kur varēja pavadīt laiku ar Dievu klusumā, norimt un pārdomāt līdz tam brīdim dzirdēto un ieklausīties tajā, ko Dievs vēlas atklāt. Sestdienas noslēgumā Pielūgsmes vakaru vadīja Jelgavas draudzes jaunieši. Daudziem dalībniekiem šī bija pirmā Pielūgsmes vakara pieredze. Tas bija laiks, kad slavēt un pateikties Dievam par Viņa brīnumu darbiem. Martas Rogas (Jelgavas draudze) liecība atklāja, kā Dievs sargā ikvienu un vada cauri grūtībām, dara brīnumus, tādā veidā norādot, ka katram no mums ir mērķis šeit uz zemes. Mācītājs Matīss Babrovskis (Rīgas Mateja draudze), atgādināja, ka, tāpat kā katram Mateja evaņģēlija 1. nodaļā minētajam cilvēkam ir nozīme, arī katrs no mums šodien ir vērtīgs un nozīmīgs.

Svētdienas rīts salidojuma dalībniekiem sākās mazajās grupās, kur jaunieši varēja vēl dziļāk pārrunāt dzirdēto un piedzīvoto Pielūgsmes vakarā. Svētdienas dievkalpojumu salidojuma dalībnieki svinēja kopā ar Rīgas Mateja draudzi dievkalpojumā, un tajā svētrunu teica draudzes jauniešu kalpošanas vadītājs Jānis Pāvils Miļevskis, atgādinot, ka mums ir jācīnās par Dieva svētību, nevis cilvēku, un jāvērš savs skats uz Viņu. Pēc dievkalpojuma salidojums noslēdzās ar slavas dziesmām, pateicībām un aizlūgšanām par katru draudzi, kas bija daļa no salidojuma. Cik skaisti ir dzirdēt, kad jaunieši no sirds dzied: “Viens ceļš – Jēzus”. Jo tikai Jēzus dēļ ir iespējams šis salidojums un iespēja izplatīt Viņa mīlestības pilno Vēsti tiem, kas par Kristu vēl nav dzirdējuši.

Glorija Elizabete Prūse
Rīgas Mateja draudze

 

Foto: Markuss Kutumovs

← Citi raksti