Kalpošanu Priekules draudzē uzsāk mācītājs Raivis Deksnis

Ievietots: 18.10.2023 / LBDS ziņas

Priekules draudzē 15. oktobris bija priecīga diena – tika svinēts mācītāja Raivja Dekšņa kalpošanā ievešanas dievkalpojums! Savu dievbijību un uzticību apliecinājuši, vairāk nekā astoņus gadus kalpojot Tukuma un Nariņciema draudzēs, Raivis un Santa Dekšņi tagad kalpos Priekulē, par ko Priekules draudze ir Dievam ļoti pateicīga.

Dievnams atkal piedzīvoja pārpildītus solus ar ļaudīm, kas braukuši un nākuši no tuvienes un tālienes. Šķiet, Priekules draudze tik ātru mācītāja nomaiņu vēl nebija piedzīvojusi. Esam bijuši pacietīgi visās iepriekšējās reizēs. Lūgšanai ir brīnumvara, Dievs ir labs!

Svētku dievkalpojumu iedvesmojoši vadīja un svētrunu sacīja Garīdznieku brālības vadītājs, mācītājs Edgars Godiņš. Brīnišķīgas dziesmas Dieva godam dziedāja Priekules draudzes koris Zentas Svaras un Ingrīdas Šeršņovas vadībā. Aizlūgumu par mācītāju R. Deksni un viņa dzīvesbiedri veica mācītājs Edgars Godiņš un sludinātājs Viesturs Gerhards. Sirsnīgi sveicieni sekoja no Priekules draudzes un tās kalpošanas nozarēm, tuvējām baptistu draudzēm un citu konfesiju draudzēm Priekulē, draugiem un ceļabiedriem līdzšinējā kalpošanā.

Dievkalpojuma turpinājumā mācītājs Raivis Deksnis pastāstīja par brīnišķīgo Dieva vadību viņa dzīvē – no neticības ticībā, cauri grūtībām un svētībām. Aicinājums uz Priekuli licis izvērtēt noietos gadus, kas pavadīti, kalpojot Tukumā un Nariņciemā. Tas bijis ceļš caur ērkšķiem pie Kristus, caur savstarpēju mīlestību un pieslīpēšanos, caur priekiem un asarām, tomēr, lai gan ne vienmēr ceļš līdz šim bijis viegls, Raivis sajutis Dieva aicinājumu un Dieva vadību, lai atsauktos kalpošanai Priekulē. Īpašu pateicību R. Deksnis velta sievas Santas mammai par atbalstu, iedrošinājumu un lūgšanām.

“Dievs mani ir sūtījis šeit, kur es nenieka neesmu strādājis, un es varu iet līdzās un turpināt iesākto darbu,” uzrunājot draudzi, saka R. Deksnis. Viņš atzīmē, ka viņa dzīves ceļā bijuši daudzi eņģeļi un līdzgaitnieki, kuriem bijusi Jēzus dāvātā mīlestība, kas patiesi kalpojuši draudzei un Kristum. Īpaši Raivis piemin Nariņciema draudzes ļaudis, kas ir čakli kā skudriņas un savu dievnamu lolo kā “pērli”, un novēl ikvienam mīlēt savu draudzi tā, kā to dara Nariņciemā, jo bez mīlestības pret cilvēkiem nevar iztikt.

Priekules draudzei vispirms Raivis jokojot pateicas par to, ka palīdzējuši izšķirot mantas, jo vajadzējis paturēt svarīgāko un atbrīvoties no nevajadzīgā. Aicinājums uz Priekuli bijis pārsteigums, jo nebija plānojuši un domājuši par iespējamām pārmaiņām. Bet, esot Priekulē, R. Deksnis tic, ka šis būs skaists, kopīgs ilgtermiņa ceļš. “Mums ir dota Kristus mīlestība, kuru centīsimies kopā izdzīvot Priekulē, nesot gaismu viens otram un līdzcilvēkiem. Ticu, ka Dievs svētīs to laiku, kurš tiks dots, lai kopīgi mācītos mīlēt Kristu un kalpot ar tām dāvanām, ko Viņš mums devis,” saka jaunais draudzes gans un pateicas par jau saņemtajām rūpēm šo dažu mēnešu laikā. “Svarīgi, ka ir cilvēki dzīves ceļā, kuriem var pajautāt padomu; slikti ir tad, kad nav, ko jautāt un cilvēks jūtas pašgudrs.” Raivis atzīst, ka priecājas par to, ka Dievs viņa sirdi veidojis tā, ka viņā nav pašgudrības, bet gan gatavība pieņemt padomus.

Raivi un Santa!
Paldies par lielisko un svētīgo darbu, kā arī laiku, pacietību, enerģiju un vēl daudz ko citu, ko jūs esat gatavi ieguldīt, lai mūsu draudze būtu īpaša un mēs vairāk varētu iepazīt Dieva mīlestību. Mēs esam pārliecināti, ka iepriekšējās izaugsmes pieredze, jūsu pazemība un darba prieks palīdzēs veidot mūsu draudzi par īpašu svētību vietu, kurā atklāsies Dieva mīlestība un Viņa klātbūtne. Lai Dievs jūs svētī! Ejiet ticībā un aplieciniet, ka Dievs ir izredzējis vadītāju Priekules baptistu draudzei.

Liena Ašme
Priekules draudze

← Citi raksti