Kalpošanu Rīgas Golgātas draudzē uzsāk mācītājs Edgars Deksnis

Ievietots: 15.12.2023 / LBDS ziņas

Rīgas Golgātas baptistu draudze 2023. gada 26. novembrī piedzīvoja lielus svētkus – mācītāja Edgara Dekšņa amatā ievešanas dievkalpojumu.

Golgātas draudzi 1912. gadā dibināja mācītājs Viljams Fetlers. Tajā kalpojuši tādi ievērojami garīdznieki kā Eduards Strēlis, Roberts Fetlers un bīskaps Andrejs Šterns. Baznīca darbojās arī padomju varas gados, kad uz dievkalpojumiem nāca baptisti no citām draudzēm, kas savu darbību bija pārtraukušas. Iepriekšējais draudzes mācītājs Elmārs Pļaviņš, arī pazīstams kā NBS virskapelāns (2006-2021), draudzē kalpošanu pēc 12 gadiem noslēdza 2022. gada maijā. Kopš tā laika draudze bija lūgšanās Dievam pēc jauna gana un rudenī Dievs šo lūgšanu piepildīja – Rīgas Mateja draudzes mācītājs Edgars Deksnis, atsaucoties jau pavasarī draudzes priekšnieka Viljama Šulca un padomes izteiktajam aicinājumam, deva savu “jā” vārdu Golgātas draudzei. Uzticēt draudzes vadību mācītājam E. Deksnim draudze lēma kopsapulcē, kas notika 15. oktobrī.

Svētku dievkalpojums bija Mūžības svētdienā. Mateja draudzes mācītājs Ainars Baštiks atzīmēja, ka kristīgajā tradīcijā ar Mūžības svētdienu noslēdzas baznīcas gads un pēc tā ir jauns sākums. Jaunas ieceres, jaunas cerības, jauni nodomi un jauna Dieva vadība. Arī Golgātas draudzē ir jauns sākums gana Edgara Dekšņa vadībā.

Svētku dievkalpojumā ar muzikālo dāvanu kalpoja draudžu apvienotais koris no Rīgas Golgātas, Mateja, Āgenskalna, Ogres Trīsvienības, Talsu, Aizputes, Saldus baptistu draudzēm. Dievkalpojumu vadīja mācītājs Ainars Baštiks, kurš sirsnībā un ar labu humoru palīdzēja piedzīvot šos svētkus.

Svētku uzrunā bīskaps Kaspars Šterns minēja, ka Golgātas draudzes vēsturē ir lieli, ievērojami cilvēki un laiki, taču šis ir laiks, lai kopā ar Edgaru sāktu rakstīt jaunu vēsturi un turpinātu nest draudzes vārdu. Nav svarīgi, cik liela un dižena būs Golgātas draudze, bet gan, kādu spēku tā spēs dot un iznest no baznīcas sienām. Savā uzrunā K. Šterns uzsvēra Dieva dotā laika nozīmi, ieskatoties apustuļa Pāvila vārdos no vēstules Romiešiem 14:8: “Jo, ja dzīvojam, dzīvojam savam Kungam un, ja mirstam, mirstam savam Kungam. Tātad, vai dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam savam Kungam.” Dievs mums ir devis šodienu, milzīgu bagātību, lai mēs to neizniekotu, lai neceltu tikai katrs savu “valstību”, bet gan kaut ko daudz lielāku un jēgpilnāku – Dieva valstību. Pāvils aicina skatīties uz dzīvi ar milzīgu pateicību, ka Dievs mums ir dāvājis laiku, un apzināties, ka Dievs ir manas dzīves un visas pasaules Autors un Kungs. Mūsu atskaites punkts ir Dieva griba un Viņa likumi, kas ir mūžīgi un nemainīgi. Šajā dzīvē mācāmies tos iepazīt un pēc tiem dzīvot, lai neapmaldītos šajā pasaulē, lai neiznīcinātu sevi un tos, kas ir līdzās. Bīskaps noslēdza savu uzrunu ar novēlējumu, lai Golgātas draudze ir dzīva un izmanto visas iespējas, ko šis laikmets dod. Edgara kā gana uzdevums nav atkārtot draudzes ievērojamo pagātni, viņa uzdevums ir palīdzēt draudzei dzīvot šodien un ticēt tam, ka Dievs savu uzdevumu un misiju vēlas īstenot arī šajā laikā, kurā mēs dzīvojam. Lai Golgātas draudze vienmēr ir vieta, kur cilvēkiem tiek dota cerība pēc patiesā, pēc kā visi ilgojas, pēc Tēva mājām, pēc Mūžības.

Mācītājs Ainars Baštiks sniedza nelielu ieskatu mācītāja Edgara Dekšņa dzīvē – viņš ir liepājnieks, uzaudzis daudzbērnu ģimenē, kādu posmu no savas dzīves saistījis ar basketbolu, tad, Dieva uzrunāts, sācis kalpot jauniešiem, pabeidzis BPI, kalpojis Rīgas Semināra baptistu draudzē, tad Iļģuciema misijā, bet pēdējos septiņus gadus Mateja draudzē kā mācītājs. Laulībā ar sievu Aneti šogad svinējis 10 gadus, ģimenē ir četri bērni – Dārta, Grēta, Alberts un Stella. A. Baštiks uzsvēra, ka, tāpat kā Dievs aicināja Edgaru, tāpat Dievs aicina arī draudzi kopīgi iet Dieva aicinājumā, pasludinot Viņa valstību.

Aizlūgšanu par mācītāju E. Deksni un viņa sievu Aneti vadīja mācītājs Ainars Baštiks, Garīdznieku brālības vadītājs Edgars Godiņš un bīskaps Kaspars Šterns.

Savu uzrunu Edgars Deksnis sāka, nolasot citātu no mācītāja Eduarda Strēļa svētrunas konspekta, ko 1955. gadā Golgātas draudzē pierakstījusi Matilda Nummurs, Edgara sievas Anetes vecmāmiņas vecmāmiņa. “Kristus vēl šodien izstiepj savas caurdurtās rokas pār mums un pār visu cilvēci. Jēzus sauc, lai nāk pie Viņa, Viņš palīdzēs un izglābs no bojāejas. Jēzus ir nācis glābt. Cīnies par saviem mīļajiem, lūgšanas nes Dieva priekšā. Nenoliedz šo nastu, bet noliec šo vajadzību pie Jēzus kājām ar lūgšanām pēc Dieva. Lūdz Dievu par visu cilvēci, lai tā taptu pestīta no grēka varas, lai mēs esam nomodā lūgšanās. Kam ir brīvība no grēka, tas arī var vienmēr brīvs būt.” Edgars uzsvēra, ka viņam ir prieks, ka viņu dzimtai atkal būs tāda ciešāka saikne ar Golgātas draudzi.

Esiet mīļi aicināti ciemoties Golgātas draudzē un paturēt mūs visus lūgšanās, lai gudri izmantojam Dieva doto laiku.

Silva Atvara
Rīgas Golgātas draudze

← Citi raksti