LBDS un BPI 2024. gada kalendārs

Ievietots: 04.12.2023 / LBDS ziņas

LBDS kalendārs* 2024. gadā aicina “pastāvēt lūgšanās”. Katru mēnesi tas atgādinās kādu no Bībelē minēto lūgšanu pantiem. Arī vēlējumi nākamajam gadam, kurus rakstījuši LBDS bīskaps un Padomes locekļi, izteikti kā lūgšanas, jo mūsu ilgu, cerību, vēlējumu piepildījums nav iespējams bez Viņa spēka, padoma, vadības un svētības.

 

Nesen redzēju T kreklu, uz kura attēlotas bikses ar nodriskātiem ceļgaliem, un virs attēla uzraksts "Pārāk aizņemts, lai nelūgtu". Mums ne tikai jānopūlas, darbu darot, bet savs spēks un laiks jāieliek arī lūgšanās. Īpaši šajā laikā, kad visapkārt tik daudz spriedzes un izaicinājumu – mūsu ceļiem ir jābūt noberztiem, esot lūgšanās.
Lūgšana sazemē mūs ar patiesību, ka, lai arī esam aicināti dzīvot produktīvu un auglīgu dzīvi, viss nav atkarīgs tikai no mūsu pašu pūlēm. Lūgšana liek nomierināties, tā māca uzticēties, tā norāda uz šīs pasaules kārtību, ka Dievs ir pāri visam un Viņš valda, neskatoties uz mūsu noskaņojumu vai vēlmēm.
Lai mūsu lūgšana katrā šī gada dienā ir: "Kungs, vadi mani, lieto mani savai godībai, dari mani drosmīgu, lai manas acis saredz manu līdzcilvēku vajadzības, lai mana sirds ir jūtīga pret tiem, kas cieš, dod man Gara pamudinājumu kalpot – lai manas domas, rīcība un attieksme vairo augļus, kas nobriest mūžībai!”
Kaspars Šterns, LBDS bīskaps

Kungs, palīdzi man atšķirt labo no ļaunā, patiesību no meliem un dievišķo no cilvēcīgā! Kungs, dod man gudrību un jūtīgu sirdi, pasaules troksnī sadzirdēt Tavu balsi un sekot tai.
Ilmārs Hiršs, Padomes goda loceklis

Mēs lūdzam Tevi, Pestītāj, ļauj savām draudzēm piedzīvot īstus atgriešanās notikumus un uzturi savos bērnos pateicības piepildītu kalpošanas degsmi Jaunajā gadā. Un uzturi ilgas sastapt Tevi Tavā atnākšanā!
Edgars Godiņš, bīskapa vietnieks

Es lūdzu, lai baptistu draudzēs Latvijā pieaug tieksme, nožēlojot grēkus, attīrīties no visa, kas mūsu draudzēs apslāpē tuvas attiecības ar Kristu, misijas darbu un savstarpējo vienotību.
Mārtiņš Anševics, Padomes loceklis

Kungs, es lūdzu, lai Tu sekmē mūsu draudžu izaugsmi. Un rādi, kas ir mana atbildība, lai Tu varētu svētīt manu roku darbu!
Matīss Babrovskis, Padomes loceklis

Palīdzi, Dievs, ieraudzīt un pateikties par Tavas klātbūtnes svētību visās mazajās lietās un pienākumos.
Ainars Baštiks, Padomes loceklis

Kungs Jēzu, es lūdzu, atjauno draudzēs slāpes pēc Tevis, prieku par Tavu tuvumu un dedzību liecināt par Tevi. Lai ikviens iet tajā misijā, kurā Tu sūtīji Savus mācekļus!
Mārcis Dejus, Padomes loceklis

Dievs, vai šis būs gads, kurā Tu veidosi vairāk manī Kristus raksturu un patiesāku mīlestību? Vai mācīsi pārvarēt grūtības un nepadoties uzticētajā kalpošanā? Vai liksi atrotīt piedurknes tur, kur citi vienaldzībā stāv? Tavā žēlastībā - jā!
Pēteris Eisāns, Padomes loceklis

Visvarenais Dievs, es lūdzos, lai mūsu baptistu saime Latvijā varētu augt un pavairoties. Palīdzi mums ikdienā dzīvot ar misijas apziņu, ka esam Tevis sūtīti gaismas nesēji. Lūdzos par draudžu vienotību un sadarbību Tavas vēsts izplatīšanā.
Nauris Graudiņš, Padomes loceklis

Lūdzu par Latvijas novadiem un pilsētām, kurās draudzes kā lāpas spīd. Lai tās spīd un visiem tumsā rāda ceļu, lai tās zina, kāpēc spīd un gaišus ceļa tiltus rada. Lai tās ir bagātas ar Tavu, Kungs, mīlestību un žēlastību.
Gita Kudiņa, Padomes locekle

Dievs, Tu zini, cik maz manī ir mīlestības! Tik daudz no tā, ko es daru, ir tikai manas pašapliecināšanās rezultāts. Palīdzi mums šajā gadā tiekties pēc Tavas mīlestības, kura ļautu ne tikai redzēt, kam kalpot, bet arī to izdarīt!
Edgars Mažis, Padomes loceklis

Jēzu, palīdzi mums ik dienas piedzīvot Tavu augšāmcelšanās spēku, lai mums ir drosme izplatīt Tavu gaismu un dalīties ar Tavu mīlestību, kas ir patiesības un žēlastības caurausta. Dod, ka katru dienu varam nodzīvot Tavam godam!
Kristīne Miļevska, Padomes locekle

Es lūdzu, lai mūsu draudzes piedzīvo to, ka Vārds mājo mūsu vidū, ka tās ir kā viena miesa un draudzes klātbūtne uz šīs zemes, kopā ar Kristu turpinot Viņa iesākto darbu, norādītu uz Viņa klātbūtni.
Igors Rautmanis, Padomes loceklis

Mīļais Dievs! Lai notiek tikai Tava griba! Nekas vairāk… Nekas mazāk… Nekas cits!
Mārcis Zīverts, Padomes loceklis

*Par iespēju iegādāties galda kalendāru esat aicināti interesēties veikalā AMNIS vai LBDS kancelejā.

 

← Citi raksti