Dzidra Anzenava (1931-2024)

Ievietots: 30.03.2024 / LBDS ziņas

 

Zaļās Ceturtdienas vakarā 93 gadu vecumā Dievs aicināja Augšāmcelšanos svinēt mācītāja Haralda Anzenava dzīvesbiedri Dzidru Anzenavu (17.01.1931.-28.03.2024.). Viņai aizejot, Dievs bija uzklausījis abas viņas lūgšanas – lai līdz galam paliek skaidrs prāts un lai nebūtu jāpaliek uz gultas.

Dzidra ir pazīstamā baptistu dziesminieka un mācītāja Arnolda Bukstiņa vecākā meita, kas tāpat kā viņas tēvs draudzē kalpoja ar savu muzikālo dāvanu, kā arī aktīvi līdzdarbojās svētdienskolas darbā. Vēl Dzidras mīļākās nodarbes bija puķkopība un kristīgu grāmatu lasīšana.

Pēc Dzidras skumst Dundagas draudze, viņas māsa Zvaigznīte Gintere Minsterē, Vācijā, dēli Aivars un Aldis, meita Ingrīda, kā arī plašā mazbērnu un mazmazbērnu saime. No Dzidras atvadīsimies trešdien, 3. aprīlī, 13:00 Dundagas baptistu baznīcā.

“Jēzus sacīja: "ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!” (Jāņa 11: 25-26)

Uz saredzēšanos pie Tā Kunga!

Foto - pie Dundagas baznīcas vārtiem.

← Citi raksti