Kalpošanu Ventspils draudzē uzsāk sludinātājs Oskars Lūsis

Ievietots: 26.09.2023 / LBDS ziņas

Ventspils draudzē 17. septembrī tika svinēts sludinātāja Oskara Lūša amatā ievešanas dievkalpojums, viņam kļūstot par Ventspils draudzes garīdznieku.

"Šis īpašais dievkalpojums bija kā kulminācija, kā svētki kādam noietam posmam. Šķiet, tie bija svētki ne tikai Ventspils draudzei, bet visai baptistu saimei, jo baznīca bija piepildīta kā Ziemassvētkos un varējām sastapt daudz mācītāju, brāļu un māsu no citām draudzēm. Sveicieni, iedrošinājuma un arī brīdinājuma vārdi, sadraudzība un kopība – to visu varējām piedzīvot šajā svētku dievkalpojumā," atzīst svētku dievkalpojuma dalībnieki.

Kalpošanai Ventspils draudzē Elīnu un Oskaru Lūšus svētīja bīskaps Kaspars Šterns, Garīdznieku brālības vadītājs, mācītājs Edgars Godiņš, Rīgas Vīlandes draudzes mācītājs Ģirts Ašnevics un Rīgas Āgenskalna draudzes mācītājs Edgars Mažis, kurš arī vadīja svētku dievkalpojumu. Svētku dievkalpojumā Dieva pielūgsmē draudzi vadīja Ventspils draudzes koris.

Par Ventspils draudzes ceļu, aicinot kalpošanā jaunu draudzes garīdznieku, stāsta Lāsma Ašme: "Draudzes padome 2022. gadā saprata, ka draudzes garīdznieka aicināšanu ir jāsāk ar lūgšanu. Tā aizsākās pateicības un lūgšanu vakari reizi mēnesī, kur lūdzām par draudzes ganu, par savu pilsētu, lai Dievs aizsniedz cilvēku sirdis un mūsu draudze augtu. Tie bija vakari, kuros liecinājām, pateicāmies un lūdzām. Vai mēs vēlējāmies, lai šos vakarus apmeklētu lielāka draudzes daļa? Jā, noteikti! Un kādā brīdī pat iezagās sirdī šaubas, vai to vajag turpināt. Bet stiprinājumu deva vārdi – “esi uzticams mazās lietās! Kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā vārdā, tur Es esmu viņu vidū.” Kad mēs esam uzticami, arī Dievs parāda Savu uzticamību. Svētā Gara vadība un vienotība bija acīmredzama, kad lūdzām un domājām par kādiem mācītājiem, kurus varētu uzrunāt. Mēs cilvēcīgi varam mēģināt izprast draudzes vajadzības, cilvēku raksturus un Gara dāvanas, bet vienīgi Dievs zina, kas ir vajadzīgs mūsu draudzēm, mūsu pilsētām un mūsu līdzcilvēkiem. Oskars Lūsis bija vismazāk zināmais un dzirdētais no garīdzniekiem, bet tieši viņu Gars lika draudzes padomes locekļu sirdīs kā to, kuru uzrunāt pirmo. Vienīgi Svētais Gars var piecpadsmit cilvēku sirdis vadīt vienotā domā. Tik dzīvi varējām piedzīvot to, ko Pāvils rakstīja filipiešiem: “..piepildiet manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi. Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām” (Filipiešiem 2:2-4).

Tālākais ir apbrīnojamais Dieva darbs, kā Viņš aicināja Oskaru Lūsi atsaukties šim aicinājumam! Dievs runā ļoti dažādos un pat neticamos veidos, lai mēs, Viņa bērni, pildītu Viņa gribu.

Ar ievešanas dievkalpojumu 17. septembrī iesākās Oskara Lūša kalpošanas darbs Ventspils baptistu draudzē, bet mēs esam pateicīgi, ka mums kā draudzei ir bijusi iespēja jau iepazīt un iemīlēt Oskaru Lūsi un viņa ģimeni, jo viņi ir bijuši klātesoši draudzē kopš janvāra. Liekas, ka pēdējās divas nedēļas mēs peldamies “svētību jūrā”, baudot īpašu kopību, kas iesākās draudzes nometnē septembra otrajā nedēļas nogalē, un tās kulmināciju piedzīvojām ievešanas dievkalpojumā! Lai turpinām ieraudzīt brīnumu darbus, ko Dievs veic mūsu draudzē!"

← Citi raksti