Ziņas

Lielie Jāņi 2018

17.06.2018 / LBDS ziņas

Aicinām piedalīties gan tos, kas bijuši jau iepriekš, gan tos, kas kādu mums nezināmu iemeslu dēļ līdz šim nav piedzīvojuši Lielos Jāņus. 22.-24.jūnijs, sarunā līdzi lielisku draugu kompāniju un sāc jau gatavoties!

Bīskapa Kaspara Šterna vēstule draudzēm

25.05.2018 / LBDS ziņas

Vispirms vēlos pateikties visiem, kas piedalījās šī gada LBDS Kongresā. Patiesi priecājos būt kopā ar jums, slavēt Dievu, atskatīties uz paveikto un noslēgumā kopīgi baudīt Svēto Vakarēdienu.

Draudzes tiekas Viesītē

10.04.2018 / LBDS ziņas

Ideja organizēt Vidusdaugavas reģionālo sanāksmi radās, uzzinot, ka šogad LBDS Reģionālā tikšanās nav plānota. Mēs, Viesītes draudze, jutām nepieciešamību veicināt sadraudzību mūsu reģionā.