Ziņas

Labas Ziņas bērniem

21.03.2020 / Svētdienskolu apvienība

"Labas Ziņas bērniem" ir kristīgi izglītojošs žurnāls, kas iznāk sešas reizes gadā. Īpašs piedāvājums bērniem un viņu ģimenēm saņemt 12 žurnālu komplektu!

Baptistu draudžu dievkalpojumi tiešsaistē

20.03.2020 / LBDS ziņas

Baznīca un draudze – tā nav tikai ēka. Draudze nebeidz pastāvēt, kad aizveras dievnama durvis. Arī šodien mums katram ir tikpat aktuāla vajadzība pēc Dieva Vārda. Draudzes brāļi un māsas ir rūpējušies, lai to varētu saņemt arī pašreizējā situācijā.