Draudzes kultūra kā katalizators vīzijai

15.09.2015

Kultūra bieži vien ir spēcīgākais faktors organizācijās un draudzēs. Tā atdala aktīvos draudzes locekļus no pasīvajiem, ierobežo jeb atbrīvo radošumu, ceļ jeb slāpē entuziasmu. Kalpojot vai esot iesaistītam draudzē, rada prieku un lepnuma sajūtu vai vilšanos. Draudzes kultūra veido draudzes locekļu morāli, izpratni, komandas darbu, auglīgu kalpošanu un rezultātu.