Meklētājs

Meklēts pēc: Raivis Deksnis

Raivis Deksnis

mācītājs
Dzimšanas datums: 04.10.1982Licencēts par sludinātāju: 10.04.2016Ordinēts par mācītāju: 11.07.2021
+371 22184733Pilna informācija →