Viktors Reinholds licencēts par LBDS sludinātāju

Ievietots: 13.06.2023 / LBDS ziņas

Uguņciema draudzē 28. maijā notika svētku dievkalpojums, kurā par LBDS sludinātāju tika licencēts Viktors Reinholds.

“Kurzemē ir tāda neliela vietā kā Uguņciems, kādreiz ar lielu baptistu starojumu. Tur no piekrastes ciemiem cēlās vīri, kuri būvēja lielus buriniekus un brauca tālās jūrās. Uzcēla arī baznīcu, vienu no tā laika lielākajiem un skaistākajiem lauku dievnamiem. Izturējusi visus padomju gadus, šobrīd ir brīnišķi atjaunota. Prieks, ka Dievs šai nelielajai draudzei paver jaunu iespēju laiku ar Dieva aicinājumu un jauna kalpotāja BPI iekurinātu enerģiju,” saka LBDS Garīdznieku brālības vadītājs Edgars Godiņš.

Viktors Reinholds savu ticības ceļu sācis Nāriņciema draudzē. “Baznīcai cēla torni un man kā mazam puikam tas ļoti interesēja. Tur darbojās daudzi ciema puikas, nevarēju palikt malā. Patika kopības sajūta, kad, darbus sākot, lūdzām Svētā Gara palīdzību un, darbus beidzot, pateicāmies,” stāsta Viktors. “Iesaistījos svētdienskolā, kur lūgšanu bieži vadīja Anna Kociņa, īsta Jēzus mācību sekotāja, un lūgšana kļuva par manu dzīves sastāvdaļu. Kad bija grūti kontroldarbos un eksāmenos, lūdzos Svētā Gara palīdzību. Soli pa solim tuvojos Jēzum, piedzīvoju Dieva spēku un uzticējos Viņam. Lasīt Dieva Vārdu man bija kā maize.” Šogad Viktors Reinfelds bija BPI absolventu vidū, uz mācībām tur viņu pamudinājuši vairāki līdzcilvēki. “Mani un manu sieviņu Aivu kristīja un arī laulībā savienoja mācītājs Aivars Šķuburs, viņš ilgus gadus bija Talsu un arī Nāriņciema draudzes mācītājs. Klausoties viņa svētrunās, domas pamazām virzījās uz mācībām. Mācīties iedrošināja arī draudzes māsa Rota Tesļuka, kurai jau bija teoloģijas zināšanas un prata daudz ko paskaidrot. Pēdējais piliens bija, kad mūsu draudzē sāka kalpot mācītājs Raivis Deksnis. Viņa iedvesmots sakārtoju dokumentu mapīti un 2019. gadā devos to iesniegt BPI. Par to, kas es esmu un kur eju, varu pateikties daudziem, bet vispirms jau Dievam Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Paldies manai Nāriņciema draudzei par lūgšanām un atbalstu! Paldies Uguņciema draudzei par uzticību un aicinājumu būt par šīs draudzes ganu! Dievs aizvedis kalpot uz Uguņciemu, bet sirds paliek arī manā dzimtajā draudzē, kur kalpoju ar dziesmām kopā ar sievu un mūsu meitām Sāru Aivitu, Sofiju Annu un Sintiju Mariju.”

Svētku dievkalpojumā piedalījās viesi no apkārtējām draudzēm, sveicot un apliecinot savu atbalstu. Dievkalpojumu vadīja Ziemeļkurzemes garīdznieku reģiona vadītājs mācītājs Raivis Deksnis, svētrunu teica Dundagas draudzes ilggadējais sludinātājs Andis Smelte, kalpošanas svētību izlūdza Garīdznieku brālības vadītājs un bīskapa vietnieks Edgars Godiņš, Raivis Deksnis, līdzšinējais draudzes sludinātājs Aivars Kalns-Kalnbergs un Andis Smelte.

← Citi raksti