Meklētājs

Meklēts pēc: Liepājas baptistu Ciānas draudze

Miķelis Titovs

19.02.2015 / LBDS ziņas

„Ne es pēc savas gribas pasaulē ienācis, ne arī es pēc savas gribas no pasaules aiziešu”, un „ Mēs varam būt pateicīgi Dievam... ” - tik bieži dzirdēti vārdi no krietna vīra Miķeļa Titova mutes Liepājas baptistu Ciānas draudzē.