Arnolds Šterns (11.08.1930. – 07.03.2016.)

Ievietots: 07.03.2016 / LBDS ziņas

Mūžībā aizgājis stiprs vīrs, cienījams cilvēks ar labu stāju, pensionēts mācītājs Arnolds Šterns.

Aiz muguras 85 dzīves gadi, saturīga dzīve, īstena mācītāja mūžs. Mierīgs, nosvērts, ļoti kārtīgs, vienmēr labi sagatavojies kalpošanai, pārliecināts par to, ko sludina, pieejams sarunai. Tāds, kuru mīl un ciena, meklē un labprāt uzklausa arī jauni ļaudis. Pēckara gados, būdams Liepājas tehnikuma audzēknis, jaunības maksimālismā iesaistījies pretošanās kustībā „Kursa”, lai cīnītos pret iespējamo atkārtotu latviešu tautas izvešanu uz Krievijas austrumiem. Ticis apcietināts un jaunības labākos septiņus gadus pavadījis ļoti smagos apstākļos Vorkutas ogļu raktuvēs, Sibīrijā. 1956. gadā, pēc atgriešanās Latvijā, sācis apmeklēt baptistu Ciānas draudzi, kur mācītājs Pēteris Egle Arnoldu kristījis. Draudzē Dievs Arnoldam dāvājis brīnišķīgu dzīvesbiedri, lielu palīgu un atbalstu turpmākajā dzīvē, farmaceiti Birutu Ģibieti, un pēc laika arī bērnus, Modri un Intu. Turpinājis iesāktās mācības Liepājas vakara tehnikumā, kuru nobeidzot, par sekmēm saņēmis sarkano diplomu un kvalifikāciju – mehāniķis. Vēlāk sekojis darbs rūpnīcā „Sarkanais Metalurgs”. 1978. gada novembrī, turpinot strādāt laicīgo darbu, Arnolds atsaucies aicinājumam un uzsācis kalpot par sludinātāju Skatres draudzē, no 1982. gada arī Rucavā, pēc tam, no 1984. līdz 1988. gadam, jaunā dievnama celšanas laikā, kalpojis Jelgavas draudzē; no 1988. līdz 1995. gadam Priekulē un Paplakā, no 1995. gada līdz 1999. gadam Liepājas baptistu Ciānas draudzē. Novērtējot mācītāja nozīmīgo devumu, 2011. gada decembrī mācītājs Arnolds Šterns saņēmis LBDS un Baltijas Pastorālā institūta Pateicību par mūža ieguldījumu. Mūžībā aizgājis liels Latvijas patriots. Arnolda Šterna vārds lasāms kursiešu piemiņas plāksnē pie Liepājas Tehnikuma ēkas sienas Kr.Valdemāra ielā 4, kā arī iegravēts kursiešu piemiņas akmenī pie ieejas Centrālkapos un paliks ierakstīts visu mūsu, kam bija tā laime ar Arnoldu satikties, sirdīs.
Kupls pavadītāju pulks piepildīja Ciānas baznīcu Liepājā sestdien, 12.martā, kur atvadu vārdus teica LBDS bīskaps Pēteris Sproģis, dziedāja apvienots draudžu koris. Tad brauciens cauri pilsētai, pēdējie ziedi uz kapu kopiņas Centrālkapos, sadraudzības brīdis ar atmiņu stāstiem Arnolda pirmajā un pēdējā draudzē Ciānā.     

Izsakām līdzjūtību dzīvesbiedrei un tuviniekiem, visiem, kam Arnolds Šterns bijis dārgs un viņa padoms noderīgs! 

Jānis Čirkšis
Liepājas Ciānas draudze

← Citi raksti