Meklētājs

Meklēts pēc: Juris Grigs

Juris Grigs

mācītājs
Dzimšanas datums: 22.07.1963Licencēts par sludinātāju: 17.12.2000Ordinēts par mācītāju: 19.02.2006
+371 26120668Pilna informācija →