Gatavošanās Dziesmu dienai 2016

19.02.2016

2016. gada Dziesmu dienas dziesmas bērnu kopkorim.

Kad pasaulē viss tik mainīgs, nozīmīgāk nekā jebkad citkārt zināt, kas ir nemainīgs. 2016. gada bērnu Dziesmu dienas dziesmas to atgādina – Dievs jau kopš iesākuma ir pasaules un katra mūsu Radītājs, Viņš dara diženas lietas, Viņš ir drošs patvērums un stiprs Dievs. Mēs katrs esam zars pie Viņa – vīnakoka, Viņš ir vislabākais Tētis, Dievs, kas ir lielāks par jebko citu šinī pasaulē! Viņš ir devis Jēzu, kas visu Sevi atdevis, lai mēs saņemtu žēlastību. Pietiek piesaukt Jēzus vārdu, lai mēs tiktu glābti, jo pie krusta ir viss paveikts, lai mēs saņemtu piedošanu. Par to mēs vēlamies pateikties Dievam! Par to dzied mūsu dvēseles Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē, Latgalē – visa Latvija slavē to Kungu!

Lai Viņu – nemainīgo Dievu, slavē bērni arī svētdienskolās. Lai skan viņu balsis un dzied dvēseles! Lai atkal un atkal piedzīvojam – Dievs ir nemainīgs!

Visa Latvija slavē to Kungu. Dziesmu iespējams mācīties kopā ar tās autoru Ocha jeb Ati Rijnieku. Ieraksts šeit.
Paldies, paldies, Tev, mīļo Tēt. Dziesmas ieraksts tiks ievietots.
Dievs, Tava taisnība. Dziesmas ieraksts pieejams šeit.
Tas Kungs ir mans akmenskalns. Dziesmas ieraksts pieejams šeit.
Jēzus ir vīnakoks. Dziesmas ieraksts pieejams šeit.
Viņš ir mūsu Tētis. Dziesmas ieraksts pieejams šeit.
Mans Dievs ir lielāks. Dziesmas ieraksts pieejams šeit.
Vēlreiz krustā lūkojos (kopkoris dzied tikai piedziedājumu).
Ja mēs piesaucam vārdu Jēzus (kopkoris dzied 18.-26., 42.-51. takti).
Kas vajadzīgs ir glābšanai. Dziesmas ieraksts pieejams šeit.
Lielākais bauslis. Dziesmas ieraksts pieejams šeit.
Dvēseles dziesma (kopkoris dzied tikai piedziedājumus).