Labas Ziņas Bērniem 2. numurs

22.01.2015

TEMATS - Paklausība vecākiem.

Bībeles pants – Kolosiešiem 3:20
Bībeles stāsts – Lūkas ev. 2:40-52
Anša stāsts – Citroniņš briesmās
Roku darbiņi – Sniegavīra dekors un pašiem pagatavojama aploksne.
Labie darbiņi – Drošības noteikumi atpūtai ziemā.
Lūgšana – Viedo savu ikdienas lūgšanu skatoties uz savas rokas pirkstiem.
Skolotājiem un vecākiem – Paklausība ģimenē un svētdienskolā.
Iepazīsimies ar svētdienskolām – Bauska un Uguņciems.
Dziesma – „Lūgšana”
Vēl izdevumā – Uzdevumi, krustvārdu mīkla „paklausība Bībelē”,
burtu režģis, īss stāstiņš „Paralēlklases zēni”.