Viljama Fetlera ēkas renovācija tuvojas noslēgumam

Ievietots: 16.02.2017 / LBDS ziņas

2012. gadā Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS) un Latvijas Bībeles centra (LBC) vadība parakstīja līgumu, kas paredz, ka LBDS piederošā nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 117 dzīvojamā māja un tai piekritīgā zeme tiek nodota bezatlīdzības lietošanā LBC uz 99 gadiem mācību procesa nodrošināšanai teoloģiskās izglītības ieguvei un sabiedriskajam labumam. LBC apņēmās šo ēku atjaunot par saviem līdzekļiem, ēkas renovācijas projektu saskaņojot ar LBDS. Šobrīd tā saucamās Viljama Fetlera ēkas renovācija tuvojas noslēgumam.

LBC direktors Dr. Vitālijs Petrenko, atskatoties uz gandrīz četrus gadus ilgušo ēkas renovāciju, saka, ka prātā nākot vārdi: “Tas Kungs ir laipnīgs, Viņa žēlastība paliek mūžīgi!” Viņš turpina: “Skats, kas 2013. gada februārī pavērās acīm, lika mūsu sirdīm notrīcēt, tomēr mēs sākām. Šogad ceram pabeigt ēkas renovāciju, tā nosvinot šos četrus Dieva žēlastības gadus.” Paveikts ir ļoti daudz – ēkas pamatu nomaiņa, sienu nostiprināšana, jauna jumta uzlikšana un fasādes darbi. Rekonstrukcijas gaitā pārvarēti daudzi dažādi apstākļi un šķēršļi, piemēram, finanses, darbinieku trūkums Latvijā, bīstamas situācijas, kad nobruka ēkas sienas, tehniskas problēmas. Tomēr, kā atzīst V. Petrenko, redzama bijusi Dieva roka un gādība - neviens strādnieks nav guvis ievainojumus, visas finanses ir atrastas un projekts nonācis noslēguma fāzē. Tuvākajā laikā tiks veikti iekšējās apdares darbi - sienu slīpēšana un krāsošana, flīžu uzklāšana uz grīdām un lifta izbūve. Ēkā paredzēts iekārtot arī Viljama Fetlera muzeju, tāpēc LBC direktors aicina ikvienu, kam saglabājušās Viljama Fetlera personīgas mantas vai informācija, kas saistīta ar viņa kalpošanu, ziedot šīs lietas Latvijas Bībeles centram, lai mēs visi gūtu svētību no viņa kalpošanas un redzējuma.

 

← Citi raksti