Vienotība nav vienādība

Ievietots: 13.06.2017 / Garīdznieku brālība

BPI SĀC rīkoto apmācību “Vienotība nav vienādība” šī gada 29. aprīlī apmeklēja 15 draudžu padomes un kalpošanas vadītāju komandas, ieskaitot Kauņas baptistu draudzes padomi no Lietuvas. Kopā apmācībās piedalījās 85 dalībnieki.

Apmācību iesāka mācītājs Dr. Viljams Hoits, runājot par komandas nozīmi Bībeles gaismā. BPI SĀC vadītājs Igors Rautmanis izskaidroja Svētā Gara dāvanu testa rezultātus un pielietojumu. Šo testu latviešu valodā pirms semināra varēja izpildīt visi dalībnieki. Ogres Trīsvienības draudzes sludinātājs Dainis Pandars stāstīja par savas draudzes pieredzi, pielietojot zināšanas par savu draudzes locekļu Gara dāvanām. Komandas saliedēšanas nodarbības vadīja Grobiņas draudzes priekšnieks Oskars Špickopfs un ev. lut. Jēzus draudzes padomes loceklis Daniels Godiņš. Noslēgumā LBDS bīskapa vietnieks, mācītājs Edgars Godiņš informēja par BPI SĀC piedāvāto atbalstu un apmācības iespējām draudžu komandām.

Lai piedalītos apmācībā, visiem dalībniekiem bija elektroniski jāizpilda Kalpošanas vadītāja tests, kura viena no sastāvdaļām ir Svētā Gara dāvanu tests. Šis tests ir tikko iztulkots latviešu valodā un tagad pieejams mūsu draudzēm elektroniskā formātā par nelielu samaksu, kas tiks novirzīta šādu un līdzīgu kalpošanas apmācību finansējumam. Lai uzzinātu vairāk par iespējām izmantot šo resursu draudžu kalpošanas attīstībai, lūdzu, sazinieties ar BPI SĀC vadītāju Igoru Rautmani.

Jānis Ģēģeris, Ogres Trīsvienības draudzes padomes priekšsēdētājs:

Paldies LBDS par vēlmi uzlabot darbību draudžu padomēs un kalpotāju komandās, organizējot kopīgas apmācības komandām. Es piedalījos jau trešajā apmācības seminārā. Mūsu draudzes padomei tas, pirmkārt, deva biblisku skatu uz draudzes pārvaldi un tās veidiem. Tas palīdz saprast Dieva Vārdā atklātās patiesības un to, kas Dievam svarīgs draudzes pārvaldē, proti, kalpotāja sirds un raksturs. Otrkārt, apmācībās varam būt kopā kā komandā, pārrunāt dzirdēto, paskatīties, kā tas attiecas uz mūsu draudzi, un pieņemt idejas iedzīvināšanai. Šajā reizē mūsu mērķis bija iepazīt vienam otru, saprast mūsu atšķirības, Dieva dotās dāvanas un dedzību par dažādām jomām. Uzdevumi deva iespēju strādāt komandā, saliedēja mūs un vēl vairāk atklāja, cik ļoti esam viens otram vajadzīgi un cik brīnišķīgi viens otru papildinām.

Raitis Šķerbergs, Jelgavas draudzes Padomes loceklis:

Apmācību gribas raksturot ar vārdu “dedzība”. Dedzība par kaut ko savu Kristus draudzē. Par ko deg mana sirds Dieva darbā, un par ko deg mūsu draudzes padomes locekļu sirdis? Par to lika domāt tests, kuru pildījām pirms semināra. Testa ietvaros arī iezīmējas katra tā pildītāja Gara dāvanas un rakstura iezīmes, palīdzot labāk izprast sevi un komandas biedrus. Testa būtību un tā biblisko pamatojumu lieliski izdevās izskaidrot Igoram Rautmanim. Vērtīgs šķita sludinātāja Daiņa Pandara ieskats par to, kā draudzē sadarbojas cilvēki ar dažādām dāvanām un cik svarīgi ir, ka kāds spēj ieraudzīt cilvēku un dāvanu kopbildi un vadīt tā, lai draudze pilnīgāk kalpotu Dieva uzdevumam. Priecājos, ka šādas apmācības notiek mūsu pašu draudžu savienībā. Izglītošanās ir virzība uz kaut ko labāku, pilnīgāku un bagātāku, virzība uz priekšu. Aicinu katru izmantot šo lielisko iespēju, lai atklātu sevi Dieva darbam!

← Citi raksti