Veselības apdrošināšanas polises

Ievietots: 26.07.2022 / LBDS ziņas

LBDS komplektē grupu veselības apdrošināšanas polišu iegādei uz nākošā gada termiņu, kas būs spēkā no 2022. gada 19. augusta līdz 2023. gada 18. augustam.

LBDS piedāvā iespēju draudzēm, garīdzniekiem, draudžu locekļiem, apvienībām iegādāties veselības apdrošināšanas polises.

LBDS draudžu locekļiem ir iespēja pieteikties līdz 2022. gada 10. augustamsūtot e-pastu uz LBDS kanceleju: kanceleja@lbds.lv vai zvanot 2866 8859 vai 2039 0979.

Nākamajam apdrošināšanas termiņam polises tiks nodrošinātas sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrību “Baltijas Apdrošināšanas Nams”.

Apdrošināšanas programmas apraksti, nelīgumiestāžu cenrādis, apmaksas nosacījumi un polises cenas atrodamas ziņas šeit.

Programma MP4 bez maksas stacionāra, cena 291 EUR.
​Programma MP4 ar maksas stacionāru, cena 324 EUR.

Detalizētu un specifiskāku informāciju par polisēs iekļautajiem pakalpojumiem ir iespējams saņemt, zvanot mūsu konsultantei Jolantai Lazdeniecei pa tālr. 2866 8859 vai rakstot uz jolanta.lazdeniece@insured.lv.

Ir iespēja piepirkt klāt papildprogrammas:
- Ambulatorā rehabilitācija ar gada limitu 90 EUR. Iekļautie pakalpojumi- ārstnieciskā masāža vienai ķermeņa zonai, ūdens procedūras, ārstnieciskā vingrošana grupās un individuāli, manuālā terapija u.c. Cena 48.50 EUR
 Zobārstniecības pakalpojumi, tajā skaitā zobu higiēna ar 50% atlaidi un gada limitu 200 EUR. Cena 77.80 EUR.

Apmaksu jāveic līdz š.g. 15. augustam uz LBDS rekvizītiem pamatojumā norādot: par veselības apdrošināšanas polisi personas vārds, uzvārds.
Maksājuma rekvizīti:
Reliģiska organizācija "Latvijas Baptistu draudžu savienība”
Reģistrācijas Nr. 90000085765
Banka A/S Swedbank
Konts LV11 HABA 0551 0257 81934
Banka A/S SEB Banka
Konts LV03 UNLA 0002 0007 01314

 

← Citi raksti