Veselības apdrošināšanas polises

Ievietots: 26.07.2022 / LBDS ziņas

LBDS komplektē grupu veselības apdrošināšanas polišu iegādei uz nākošā gada termiņu, kas būs spēkā no 2022. gada 19. augusta līdz 2023. gada 18. augustam.

LBDS piedāvā iespēju draudzēm, garīdzniekiem, draudžu locekļiem, apvienībām iegādāties veselības apdrošināšanas polises.

LBDS draudžu locekļiem ir iespēja pieteikties līdz 2022. gada 10. augustamsūtot e-pastu uz LBDS kanceleju: kanceleja@lbds.lv vai zvanot 2866 8859 vai 2039 0979.

Nākamajam apdrošināšanas termiņam polises tiks nodrošinātas sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrību “Baltijas Apdrošināšanas Nams”.

Detalizētu un specifiskāku informāciju par polisēs iekļautajiem pakalpojumiem ir iespējams saņemt, zvanot mūsu konsultantei Jolantai Lazdeniecei pa tālr. 2866 8859 vai rakstot uz jolanta.lazdeniece@insured.lv.

Apmaksu jāveic līdz š.g. 15. augustam uz LBDS rekvizītiem pamatojumā norādot: par veselības apdrošināšanas polisi personas vārds, uzvārds.
Maksājuma rekvizīti:
Reliģiska organizācija "Latvijas Baptistu draudžu savienība”
Reģistrācijas Nr. 90000085765
Banka A/S Swedbank
Konts LV11 HABA 0551 0257 81934
Banka A/S SEB Banka
Konts LV03 UNLA 0002 0007 01314

 

← Citi raksti