Vēl viens MVS mācību gads noslēdzies!

Ievietots: 17.06.2015 / LBDS ziņas

Svētdien, 7.jūnijā, Tukuma baptistu draudzes dievnamā sanākušajiem klausītājiem ar koncertu "Dziesma gaismai" uzstājās BPI Muzikālo vadītāju skolas studenti, kuriem tas bija mācību gada noslēguma eksāmens.  Vienlaikus tā bija arī mācību gada noslēguma jeb izlaiduma diena, kurā sava darba rezultātus katrs students varēja ieraudzīt ne tikai kopējā darbā, bet arī saņemtajā apliecībā par skolas beigšanu.

Caur personīgām liecībām un uzrunu bērniem, kas papildinātas ar atbilstošām dziesmām, koncerts mudināja paraudzīties augstāk, uz gaismu – Jēzu Kristu – kuram skan mūsu dziesmas. Koncerts “Dziesma gaismai” bija arī kā neliela gatavošanās vasarā esošajiem Baptistu draudžu 8.  Dziesmu svētkiem, iepazīstinot tukumniekus ar nelielu daļu no Dziesmu svētku repertuāra. Par sirsnīgu un draudzīgu, labi pārdomātu un uzrunājošu notikušo koncertu atzina gan uzrunātie klausītāji, gan arī paši studenti.

Estella (1.kursa studente):

Kā koncerta dalībniekam, pēc koncerta noteikti pirmās domas manī bija kritiskās domas. Kā biju sabijusies, kā skanēja, vai skanēja, vai liecība nebija par garu un vienkāršu utt. Taču tūlīt šīs domas arī pārklājās ar pateicību. Par iespēju kādā vietā ar mūziku nest gaismu cilvēkiem, ar kopā būšanu saņemt svētību arī sev. Vislielāko prieku, stāvot priekšā un diriģējot mūsu nelielo MVS studentu korīti, deva apziņa, ka man ir jauni brāļi un māsas Kristū, un, ka man ir jauni draugi, un mums ir viens mērķis - būt par svētību, būt par gaismiņu tiem, kuriem tās nav.. 

Koncerts "Dziesma Gaismai" bija īpašs arī man pašai. Jau kādu laiku mana desmitgadīgā meita bija pārtraukusi apmeklēt baznīcu, bieži dzirdēju, ka viņa vairs netic Dievam. Es klusi lūgšanās nesu viņu Dieva priekšā un uzticējos, ka sava laikā Viņš pieskarsies meitas sirsniņai. Un koncertā tas notika. Mēs piedzīvojām ģimenē jaunu gaismu. To nevaru vārdiem aprakstīt, kā ir atkal stāvēt dievnamā blakus savam bērnam un kopā slavēt Dievu, pateikties Viņam, dziedāt un vakarā dzirdēt: "Paldies Dievam, ka es atkal ticu Dievam!" Šķiet es pati no atkal jauna esmu piedzīvojusi glābšanu!

Sintija (3.kursa studente):

Mācības aizvadītajā gadā bija interesantas, patīkamas, brīžiem grūtas un arī izaicinošas. Saku lielu paldies mūsu pedagogiem un vadītājiem, kuri tik daudz no sevis ieguldīja mūsu audzināšanā, skološanā un mācīšanā. Paldies par viņu pacietību visa mācību gada garumā, jo dimantus slīpēt nav viegli! 

Mīļš paldies arī Tukuma baptistu draudzei par tik siltu uzņemšanu un par to, ka šo dienu varējām pavadīt kopā ar viņiem!

Inta (1.kursa studente):

Mācoties BPI MVS ieguvu pieredzi, kas noteikti palīdzēs turpmāk. Kāpt uz skatuves un dziedāt visu priekšā, strādāt komandā gan nodarbībās, gan gatavojoties koncertiem. Izzināt dziļāk Bībeles pamatus un vienkārši būt sadraudzībā. Mācīties kā no pasniedzējiem, tā arī vienam no otra. Esmu pateicīga par šo laiku, ko šeit pavadīju.

Apkopoja Elīna Mikijanska (4.kurss)

Mācības BPI Muzikālo vadītāju skolā atsākas 5.septembrī, plkst. 10:00 Rīgas Mateja draudzē. Aicinām interesentus pievienoties! Rakstiet: maris@matejs.lv vai ruditet@gmail.com.

 

Atslēgvārdi

BPI MVS
← Citi raksti