Uzvarētāja ceļš

Ievietots: 08.11.2021 / LBDS ziņas

Ir iznākusi mācītāja, Dr. teol. Ilmāra Hirša jaunā grāmata Uzvarētāja ceļš, kurā autors pievēršas kristieša garīgās pieaugšanas jautājumiem.

Kristietība pēc savas būtības nav sastingušu dogmu mācība, bet nepārtraukts garīgās dzīves dinamiskas attīstības un pilnveidošanās ceļš, svēttapšanas un uzvarētāja ceļš, kas pakāpeniski ved cilvēku tuvāk Dievam. Grāmata var tikt izmantota kā palīglīdzeklis kristieša pieaugšanas ceļā. Grāmatas centrālo daļu veido nodaļa Dieva skolā, kurā apskatīti 30 atsevišķi pieaugšanas aspekti, kas ļauj šo nodaļu izmantot nesteidzīgām pārdomām un studijām viena mēneša garumā. 

Grāmatu var iegādāties kristīgās literatūras veikalā “Amnis” Rīgā, Lāčplēša ielā 37, kā arī piesakoties pie autora vai savā draudzē.
Grāmatas fragments lasāms izdevuma " Baptistu Vēstnesis" oktobra/novembra numura 14.-15. lappusē.

 
← Citi raksti