Tuvāk

Ievietots: 07.06.2021 / LBDS ziņas

“Tuvāk” - deviņu nedēļu garīgās izaugsmes un draudzes stiprināšanas kurss no 19. septembra visās LBDS draudzēs.
Draudžu pieteikšanās - šeit.
Kursa resursi - šeit.
Ja vēlaties studēt individuāli, lūgums sazināties ar LBDS kanceleju, lai saņemtu kursa drukāto materiālu un saiti uz videozurunām.

Šajā laikā, kad lielu daļu dzīves dzīvojam attālināti, ir svarīgi nostiprināt patiesu tuvumu attiecībās ar Dievu, apkārtējiem cilvēkiem un pasauli. Tas ir patiešām svarīgi, un tas nenotiek pats no sevis. Tāpēc vēlamies piedāvāt jums īpašu garīgās izaugsmes un draudzes stiprināšanas kursu Tuvāk”. Kurss ietver video lekcijas un kopīgu laiku mazajās grupās, un tas jums palīdzēs veidot dziļākas un patiesākas attiecības ar Dievu un cilvēkiem, kā arī labāk apzināties un izdzīvot ikdienā Dieva doto uzdevumu pasaulē.

Kāpēc kurss Tuvāk”?
Mūsu uzdevums ir būt Kristus klātbūtnes apliecinājumam pasaulē. Tas nozīmē, ka skaidri saprotu, kas ir Kristus un kas Kristū esam mēs. Tas nozīmē, ka mana identitāte Kristū ietekmē ne tikai manu svētdienu, bet visas manas dzīves dienas. Tas nozīmē, ka es tiecos dzīvot dzīvi, kuras augļi ir ticība, cerība un mīlestība. Tas nozīmē, ka mana sirds sāp, redzot sāpes pasaulē, un es vēlos, lai Dieva godība kļūst redzama katrā manas un sabiedrības dzīves jomā.

Lai nestu Dieva svētību un liecību pasaulei, mēs atkal un atkal atgriežamies pie pamatiem - izvērtējot savas attiecības ar Dievu un no jauna pārliecinoties, ka tās ir tuvas un personīgas. Mēs izvērtējam attiecībās ar apkārtējiem cilvēkiem - cik personīgi pazīstami esam, kā viņus mīlam un kā kalpojam viņiem. Mēs izvērtējam to, kā lūkojamies uz pasauli un vai mūsu vada Dieva skatījums uz to kā misijas lauku, kurā varam darīt Kristu redzamu citiem.

No kā sastāv kurss Tuvāk”?
Kurss ir deviņas mazo grupu nodarbības, kas ietver trīs tematus: “Pazīt Dievu”, “Mīlēt cilvēkus” un “Ietekmēt savu apkārtni/ pasauli”. Katrs temats ir kā zobrats - cieši saistīts ar pārējiem diviem tematiem un, iekustinot vienu, kustēties sāk arī pārējie.

Kursā tiks apskatīti sekojoši jautājumi:

  • Kā apzināties, kas es esmu Kristū?
  • Kā veidot dziļākas un tuvākas attiecības ar Dievu?
  • Kā dzīvot ar kristieša identitāti ikdienā?
  • Kā raizes pārvērst patiesi aktīvā līdzjūtībā?
  • Kā izprast savu aicinājumu un dzīvot ar to?
  • Ko nozīmē dalīties ar resursiem, kurus Dievs mums ir uzticējis pārvaldīt?
  • Kā dzīvot ar kristīgo skatījumu uz pasauli?
  • Kā uztvert darbu nevis kā apgrūtinājumu, bet iespēju liecināt par Dievu?
  • Kā palīdzēt citiem ieraudzīt Kristus nozīmi mūsu ikdienas dzīvē?

Kā notiks kurss Tuvāk”?
1. Katru svētdienu draudzes garīdznieks ir aicināts sludināt par nedēļas laikā apgūstamo tēmu.
2. Katru nedēļu dalībnieki iepazīsies ar nedēļas pārdomām mazo grupu materiālā.
3. Katru nedēļu notiks mazo grupu tikšanās, kurās dalībnieki kopīgi noskatīsies video uzrunu un pārrunās diskusiju jautājumus, kas doti mazo grupu materiālā.

Aicinu kopīgi uzsākt šo 9 nedēļu kursu visās LBDS draudzēs 19. septembrī! Pieteikšanās kursam šeit!

Lai Dievs svētī, ka mēs varam patiesi nākt TUVĀK Dievam un cits citam un būt par svētību mūsu apkārtnē - ne tikai šī kursa laikā, bet vēl ilgi pēc tā!

LBDS bīskaps
Kaspars Šterns

 

 

← Citi raksti