Turpinām sadarbību ar Oklahomu un Kaliforniju

Ievietots: 09.06.2017 / LBDS ziņas

No šī gada 25. marta līdz 4. aprīlim trīs LBDS pārstāvji – bīskapa vietnieks, mācītājs Kaspars Šterns, BPI projektu vadītāja Nora Rautmane un LBDS izpilddirektore Žanna Drūnese viesojās Oklahomā (ASV). Ž. Drūnese un N. Rautmane apciemoja Oklahomas Baptistu draudžu savienības centrālo mītni, lai satiktos ar dažādu kalpošanu un administratīvo nodaļu vadītājiem, turpinot meklēt iespējamos sadarbības veidus un partnerus LBDS nozaru un draudžu darba vajadzībām.

Vizītes ietvaros LBDS pārstāves tikās ar Oklahomas draudžu savienības izglītības nozares un Haskina skolas direktoru Dr. Marku Makklelanu, kas piedāvāja izmantot LBDS garīdznieku un draudžu vajadzībām viņu izstrādātos izglītības resursus. Interesanta un vērtīga bija tikšanās ar Oklahomas draudžu savienības iknedēļas izdevuma “The Baptist Messenger” redkolēģiju un tās vadītāju Braienu Hobsu. Tikšanās ļāva ieraudzīt un izprast laikraksta lomu, kā arī Oklahomas apvienības kopējo komunikāciju stratēģiju ar draudzēm un sabiedrību. Dažādu kalpošanas nozaru - sieviešu, vīriešu, bērnu nometņu un evaņģelizācijas - vadītāji iepazīstināja ar kalpošanas redzējumu un aktualitātēm. Īpaša nozīme Oklahomas draudzēs ir kapelānu kalpošanai, kuri krīzes situācijās sniedz nozīmīgu atbalstu cilvēkiem draudzēs un ārpus tām.

Vizītes laikā mācītājs Kaspars Šterns, tiekoties ar dažādām mācītāju grupām, kopumā uzrunāja vairāk nekā 100 Oklahomas štata draudžu mācītājus. K. Šterns stāstīja ne vien par Latviju, LBDS un draudžu darbību, bet arī par dažādām iespējām iesaistīties partnerattiecību veidošanā ar Latvijas draudzēm.

Pēc tam iepriekšminētie LBDS pārstāvji pievienojās bīskapam Pēterim Sproģim ikgadējā Baltijas Pastorālā institūta atbalstītāju banketā Immanuēla baptistu draudzē Kalifornijā, ASV. Šī pasākuma galvenais organizators ir ilggadējais BPI lektors un atbalstītājs Holmss Braiens un viens no šīs draudzes mācītājiem, kas neilgi kalpoja BPI, Pols Rīds. Banketa laikā atbalsta solījumu veidā tika savākti 33 000 ASV dolāri BPI studentu un BPI DRAFTS nometņu atbalstam.

Šo tikšanos, kā arī iepriekšējo attiecību veidošanas rezultātā, šī gada maijā, LBDS Kongresa laikā, Latvijā viesosies Oklahomas Baptistu draudžu savienības mācītāju, svētdienskolas nometņu kalpošanas vadītāju un administratīvā personāla komanda 19 cilvēku sastāvā. Pēc LBDS Kongresa Oklahomas draudžu mācītāji viesosies vairākās Latvijas draudzēs - Grobiņas, Ventspils, Madonas, Valmieras, Rojas jaundibināmajā draudzē, Rīgas Mateja un Rīgas Semināra draudzē, cenšoties uzsākt partnerattiecības un plānot turpmāko sadarbību. Nākamā Oklahomas mācītāju un nozaru vadītāju vizīte plānota šī gada rudenī.

Mūsu lūgšana un cerība ir, ka sadarbība un partnerattiecības ar ASV draudzēm stiprinās mūsu draudzes, lai misijas darbs Latvijā varētu paplašināties un pēc iespējas vairāk cilvēku iepazītu Jēzu Kristu.

 

LBDS izpilddirektore Žanna Drūnese
BPI projektu vadītāja Nora Rautmane

← Citi raksti